1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Și a grăit Domnul cu Moise și cu Aaron și a zis:
  2. "Numără din fiii lui Levi pe fiii lui Cahat, după neamurile și după familiile lor, pe toți cei buni de slujbă,
  3. De la treizeci de ani în sus până la cincizeci de ani, ca să lucreze la cortul adunării.
  4. Slujba fiilor lui Cahat la cortul adunării va fi să ducă sfânta sfintelor.
  5. Să pună apoi un acoperământ de piei vinete, iar pe deasupra aceluia să arunce un înveliș de lână albastră și să pună pârghiile la chivot.
  6. Apoi să aștearnă pe masa pâinilor punerii înainte o fată de masă violetă și să pună pe ea blidele, talerele, oalele și cupele cele pentru turnat, și pâinile ei pururea să fie pe ea.
  7. Peste acestea să pună o poală purpurie, iar pe deasupra ei să pună un acoperământ de piele vânătă și să-i pună pârghiile.
  8. Să ia apoi o îmbrăcăminte violetă și să acopere sfeșnicul și candelele lui, cleștele lui, plutele lui, și toate vasele cele pentru untdelemn, care se întrebuințează la el.
  9. Să-l acopere pe el și toate uneltele lui cu un acoperământ de piei vinete și să-l pună pe năsălie.
  10. Peste jertfelnicul cel de aur să pună o îmbrăcăminte violetă, să-l acopere cu un acoperământ de piei vinete și apoi să-i așeze pârghiile în verigi.
  11. Să ia toate lucrurile cele pentru slujbă, care se întrebuințează la slujbă în locașul sfânt, și să le pună în învelișuri de lână violetă, să le acopere cu acoperăminte de piei vinete și să le pună pe năsălie.
  12. După aceea să curețe jertfelnicul de cenușă, să-l acopere cu o îmbrăcăminte violetă,
  13. Să pună pe el toate vasele lui, care se întrebuințează la el în timpul slujbei: cleștele, furculițele, lopețile, oalele și toate vasele jertfelnicului, să-l acopere cu un acoperământ de piei vinete și să-i pună pârghiile. Să ia apoi o îmbrăcăminte violetă și să acopere baia și postamentul ei; să pună pe deasupra lor un acoperământ vânăt de piele și să le pună pe năsălie.
  14. După aceea Aaron și fiii lui, înainte de plecarea taberei la drum, vor strânge tot cortul și vor înveli toate lucrurile locașului sfânt, iar fiii lui Cahat vor veni să le ia; dar nu trebuie să se atingă ei de sfânta sfintelor, ca să nu moară. Aceste lucruri ale cortului să le ducă fiii lui Cahat.
  15. Eleazar, fiul preotului Aaron, va fi supraveghetor peste untdelemnul pentru sfeșnic, aromatele de tămâiat, darul zilnic de pâine și mirul; va avea și supraveghere peste tot cortul și peste câte sunt în el și în locașul sfânt și peste toate lucrurile".
  16. "Să nu lăsați să se stingă sămânța neamului lui Cahat dintre leviți.
  17. Iată ce trebuie să le faceți, ca să trăiască și să nu moară, când se vor apropia de sfânta sfintelor: să vină Aaron și fiii lui și să pună pe fiecare la slujba lui și la sarcina lui;
  18. Dar ei să nu vină să privească la cele sfinte, când le învelesc, ca să nu moară".
  19. Și a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  20. "Numără și pe fiii lui Gherșon, pe familii și pe neamuri, de la treizeci de ani până la cincizeci de ani;
  21. Și să numeri pe toți cei buni de slujbă, ca să lucreze la cortul adunării.
  22. Iată slujba familiilor lui Gherșon, adică ce au de făcut și de dus:
  23. Să ducă acoperișurile cortului, cortul adunării, acoperișul lui, acoperișul cel de piei vinete, care e pe deasupra lor, perdeaua, care se atârnă la ușa cortului adunării,
  24. Perdeaua de la poarta curții, pânzele curții celei dimprejurul cortului și a jertfelnicului, frânghiile lor și toate lucrurile lor de slujbă și tot ce este de făcut la ele să facă ei.
  25. Toate slujbele fiilor lui Gherșon la ducerea poverilor și la toate lucrările lor trebuie să se facă după porunca lui Aaron și a fiilor lui și lor să le încredințați spre păstrare tot ceea ce au ei de dus.
  26. Acestea sunt slujbele fiilor lui Gherșon la cortul adunării și acestea li se vor încredința spre păstrare sub. supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
  27. Pe fiii lui Merari, iar să-i numeri, după neamurile și după familiile lor,
  28. De la treizeci de ani în sus până la cincizeci de ani. Să numeri pe toți cei buni de slujbă, ca să lucreze la cortul adunării.
  29. Iată ce să ducă ei, după slujba lor la cortul adunării: scândurile cortului cu pârghiile lor, stâlpii lui cu postamentele lor, funiile cortului cu țărușii lor;
  30. Stâlpii curții de pe toate laturile ei cu postamentele lor, țărușii curții cu frânghiile lor, toate uneltele lor și tot ce ține de ele. Să numărați pe nume toate lucrurile ce sunt datori să ducă.
  31. Aceasta-i slujba neamului fiilor lui Merari și tot ce au să facă la cortul adunării, sub supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron".
  32. Atunci au numărat Moise și Aaron cu căpeteniile obștii pe fiii lui Cahat după neamurile și după familiile lor,
  33. De la treizeci de ani în sus până la cincizeci de ani, pe toți cei buni de slujbă, ea să lucreze la cortul adunării.
  34. Și s-au găsit la numărătoare, după familiile lor, două mii șapte sute cincizeci.
  35. Acesta este numărul fiilor lui Cahat, toți cei buni de slujbă la cortul adunării, pe care i-au numărat Moise și Aaron, după porunca Domnului, dată prin Moise.
  36. S-au numărat apoi fiii lui Gherșon, după neamurile și după familiile lor,
  37. De la treizeci de ani în sus, până la cincizeci de ani, toți cei buni de slujbă, ca să lucreze la cortul adunării.
  38. Și s-au găsit la numărătoare, după neamurile și după familiile lor, două mii șase sute treizeci.
  39. Acesta este numărul fiilor lui Gherșon, toți cei buni de slujbă la cortul adunării, pe care i-au numărat Moise și Aaron, după porunca Domnului.
  40. S-a numărat după aceea și neamul fiilor lui Merari, după rudeniile și după familiile lor,
  41. De la treizeci de ani în sus, până la cincizeci de ani, toți cei buni de slujbă, ca să lucreze la cortul adunării.
  42. Și s-au găsit la numărătoare, după neamul lor și după familii, trei mii două sute.
  43. Acesta este numărul fiilor lui Merari, pe care i-au numărat Moise și Aaron, după porunca Domnului, dată prin Moise.
  44. Toți leviții, numărați de Moise și de Aaron și de căpeteniile lui Israel, după neamurile și după familiile lor,
  45. De la treizeci de ani în sus, până la cincizeci de ani, toți cei buni de slujbă, ca să lucreze la cortul adunării și să-l ducă,
  46. S-au găsit la numărătoare opt mii cinci sute optzeci.
  47. Și după porunca Domnului, dată prin Moise, s-au rânduit fiecare la lucrul său și la slujba sa, și au fost numărați, cum poruncise Domnul lui Moise.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro