1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Mariam și Aaron vorbeau însă împotriva lui Moise pentru femeia etiopiancă, pe care o luase Moise, căci Moise era căsătorit cu o etiopiancă.
  2. Ei ziceau: "Oare numai cu Moise a grăit Domnul? N-a grăit El, oare, și cu noi?" Și a auzit acestea Domnul.
  3. Moise însă era omul cel mai blând dintre toți oamenii de pe pământ.
  4. Atunci a zis Domnul fără de veste către Moise și către Aaron și către Mariam: "Ieșiți câteși trei la cortul adunării". Și au ieșit tustrei.
  5. Atunci S-a pogorât Domnul în stâlpul cel de nor, a stat la ușa cortului și a chemat pe Aaron și pe Mariam și au ieșit amândoi.
  6. Apoi a zis: "Ascultați cuvintele Mele: De este între voi vreun prooroc al Domnului, Mă arăt lui în vedenie și în somn vorbesc cu el.
  7. Nu tot așa am grăit și cu robul Meu Moise, - el este credincios în toată casa Mea:
  8. Cu el grăiesc gură către gură, la arătare și aievea, iar nu în ghicituri, și el vede fața Domnului. Cum de nu v-ați temut să cârtiți împotriva robului Meu Moise?"
  9. Și s-a aprins mânia Domnului asupra lor și, depărtându-Se Domnul,
  10. S-a depărtat și norul de la cort și iată Mariam s-a făcut albă de lepră, ca zăpada. Și când s-a uitat Aaron la Mariam, iată era leproasă.
  11. Atunci a zis Aaron către Moise: "Rogu-mă, domnul meu, să nu ne socotești greșeala că ne-am purtat rău și am păcătuit!
  12. Nu îngădui dar să fie Mariam ca cel născut mort, al cărui trup, la ieșirea din pântecele mamei sale, este pe jumătate putred".
  13. Atunci a strigat Moise către Domnul și a zis: "Dumnezeule, vindec-o!"
  14. Domnul însă a zis către Moise: "Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o în obraz, oare n-ar fi trebuit să se rușineze șapte zile? Așa dar să fie închisă șapte zile afară din tabără, după aceea să intre>.
  15. Și a șezut Mariam închisă afară din tabără șapte zile și poporul n-a plecat la drum până s-a curățit Mariam.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro