1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 36

  1. Atunci au venit căpeteniile familiilor din seminția fiilor lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din seminția fiilor lui Iosif, și au grăit înaintea lui Moise și înaintea lui Eleazar preotul și înaintea căpeteniilor urmașilor fiilor lui Israel și au zis:
  2. "Domnul a poruncit stăpânului nostru să dea pământ de moștenire fiilor lui Israel prin sorți, și stăpânului nostru i s-a poruncit de la Domnul să dea partea lui Salfaad, fratele nostru, fiicelor lui.
  3. Dacă însă acestea vor fi soții ale fiilor unei alte seminții a fiilor lui Israel, atunci partea lor se va lua din moșia părinților noștri și se va adăuga la moșia acelei seminții, în care ele vor fi soții, și așa se va lua din moșia noastră ce ni s-a cuvenit prin sorți.
  4. Și chiar când va fi jubileu la fiii lui Israel, atunci partea lor se va adăuga la moșia acelei seminții, în care ele vor fi soții, și partea lor se va șterge din moșia seminției părinților noștri".
  5. Deci a dat Moise poruncă fiilor lui Israel, după cuvântul Domnului, zicând:
  6. "Adevărat grăiește seminția fiilor lui Iosif. Iată ce poruncește Domnul pentru fiicele lui Salfaad: Ele pot să fie soții ale acelora care vor plăcea ochilor lor, numai să fie soții în neamul seminției tatălui lor,
  7. Pentru ca partea fiilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta; că fiecare din fiii lui Israel trebuie să fie legat de moșia seminției părinților săi.
  8. Și orice fată care stăpânește o parte de moștenite în una din semințiile fiilor lui Israel să fie soția cuiva din neamul seminției tatălui său, ca fiii lui Israel să moștenească fiecare partea părinților săi,
  9. Și să nu treacă partea de la o seminție la altă seminție, că fiecare din semințiile fiilor lui Israel trebuie să fie legată de moșia sa".
  10. Cum a poruncit Domnul lui Moise, așa au făcut fiicele lui Salfaad.
  11. Și fiicele lui Salfaad: Mahla, Tirța, Hogla, Milca și Noa s-au măritat după fiii unchiului lor.
  12. În seminția fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, au fost ele soții, și a rămas moșia lor neamului tatălui lor.
  13. Acestea sunt poruncile și așezămintele pe care le-a dat Domnul fiilor lui Israel, prin Moise, în șesurile Moabului, la Iordan, în fața Ierihonului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro