1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 18

  1. Zis-a Domnul către Aaron: "Tu, fiii tăi și casa tatălui tău cu tine veți purta păcatul pentru nepăsarea de locașul sfânt; tu și fiii tăi împreună cu tine veți purta păcatul pentru nepăsarea de preoția voastră.
  2. Apropie-ți pe frații tăi, seminția lui Levi, neamul tatălui tău, ca să fie pe lângă tine șl să-ți slujească; iar tu și fiii tăi împreună cu tine veți fi la cortul adunării.
  3. Leviții să păzească cele rânduite de tine și să facă slujbă la cort, dar să nu se apropie de lucrurile locașului sfânt și de jertfelnic, ca să nu moară și ei și voi.
  4. Să fie deci pe lângă tine și să facă slujbă la cortul adunării și toate lucrările la cort; iar altul să nu se apropie de tine.
  5. Așa să faceți slujba în locașul sfânt și la jertfelnic, și nu va mai veni mânia asupra fiilor lui Israel;
  6. Că am ales din fiii lui Israel pe frații voștri, pe leviți, și vi i-am dat ca dar închinat Domnului, să facă slujbă la cortul adunării;
  7. Iar tu și fiii tăi să vă îndepliniți preoția voastră în toate cele ce țin de jertfelnic și ce se află înăuntru după perdea, și să săvârșiți slujbele darului vostru preoțesc, iar altul străin, de se va apropia, să fie omorât".
  8. Zis-a Domnul către Aaron: "Iată Eu am dat în seama voastră pârga Mea din toate cele închinate Mie de fiii lui Israel: ție ți le-am dat acestea și după tine fiilor tăi, pentru cinul vostru, pentru preoția voastră, prin lege veșnică.
  9. Iată ce este al tău din cele preasfinte, în afară de cele ce se dau focului: orice dar de pâine al lor, orice jertfă pentru păcat a lor și orice jertfă pentru vină, ce-Mi aduc ei, aceste lucruri preasfinte să fie ale tale și ale fiilor tăi.
  10. Acestea să le mâncați în locul cel sfânt. Tu și fiii tăi, toți cei de parte bărbătească ai voștri pot să mănânce din ele. Cele sfinte să fie ale tale.
  11. Și iată ce să mai fie al vostru din darurile lor ridicate: toate darurile ridicate ale fiilor lui Israel și toate darurile lor legănate ți le-am dat ție și fiilor tăi și fiicelor tale, care sunt cu tine, prin lege veșnică. Tot cel curat din casa ta poate să mănânce din acestea.
  12. Toată pârga de untdelemn și toată pârga de struguri și pârga grâului lor, toate câte aduc ei Domnului, ți le-am dat ție.
  13. Cele dintâi roade ale pământului lor, pe care le aduc ei Domnului, să fie ale tale, și tot cel curat din casa ta poate să mănânce din acestea.
  14. Tot ce este afierosit în Israel să fie al tău.
  15. Tot ce se naște întâi din tot trupul, din oameni și din dobitoace, și se aduce Domnului, să fie al tău; dar întâiul născut dintre oameni să se răscumpere și întâiul născut dintre dobitoacele necurate să se răscumpere;
  16. Iar prețul răscumpărării lui, la o lună după naștere, este cinci sicli de argint, după siclul sfânt, care are douăzeci de ghere.
  17. Însă întâiul născut al vacilor, întâiul născut al oilor și întâiul născut al caprelor, nu se răscumpără: aceștia sunt sfințiți; cu sângele lor să stropești jertfelnicul. Grăsimea lor s-o arzi ca jertfă, întru miros de bună mireasmă Domnului;
  18. Iar carnea lor este a ta și tot ale tale sunt pieptul înălțat și șoldul drept.
  19. Toate darurile sfinte, înălțate, care se aduc Domnului de fiii lui Israel, ți le dau ție, fiilor tăi și fiicelor tale care sunt cu tine, prin lege veșnică. Acest legământ de necălcat este veșnic înaintea Domnului pentru tine și pentru urmașii tăi".
  20. Zis-a Domnul către Aaron: "În pământul lor nu vei avea nici moștenire, nici parte nu vei avea între ei. Eu sunt partea ta și moștenirea ta între fiii lui Israel,
  21. Iar fiilor lui Levi, iată, Eu le-am dat moștenire toată zeciuiala din toate câte are Israel, pentru slujba lor pe care o fac la cortul adunării.
  22. De acum fiii lui Israel să nu mai vină la cortul adunării, ca să nu facă păcat aducător de moarte.
  23. Ci la cortul adunării să facă slujba leviții și să ia asupră-și păcatul lor. Aceasta este lege veșnică în neamul vostru.
  24. Dar printre fiii lui Israel ei nu vor avea moștenire, căci zeciuiala fiilor lui Israel, pe care aceștia o aduc dar Domnului, am dat-o leviților moștenire și de aceea le-am și zis Eu că nu vor avea moștenire între fiii lui Israel".
  25. Apoi a grăit Domnul lui Moise și a zis:
  26. "Vorbește leviților și le zi: Când veți lua de la fiii lui Israel zeciuiala, pe care v-am dat-o ca moștenire, să înălțați din ea dar Domnului a zecea parte, ca zeciuială,
  27. Și vi se va socoti acest dar al vostru ca grâul din arie și ca mustul de la teasc.
  28. Astfel veți aduce și voi dar Domnului din toate zeciuielile voastre, câte veți lua de la fiii lui Israel, și veți da din ele, dar Domnului, preotului Aaron.
  29. Din toate cele dăruite vouă, cele mai bune din toate cele sfințite să le aduceți dar Domnului,
  30. Și să le spui: De veți aduce din acestea partea cea mai bună, se va socoti leviților ca cele primite de la arie și ca cele primite de la teasc.
  31. Aceasta să o mâncați oriunde voi, și fiii voștri, și familiile voastre, căci aceasta vă este plata pentru munca voastră la cortul adunării.
  32. Pentru aceasta nu veți avea păcat, de veți aduce cele mai bune din toate; și sfintele prinoase ale fiilor lui Israel nu le veți întina și nu veți muri".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro