1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 11

  1. Când Isus a terminat de dat aceste învățături celor doisprezece discipoli ai săi, a plecat de acolo ca să învețe și să predice în cetățile lor.
  2. Auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi
  3. ca să-i spună: "Tu ești cel care trebuie să vină, sau să așteptăm un altul?"
  4. Isus le-a răspuns: "Mergeți și spuneți-i lui Ioan ceea ce auziți și vedeți:
  5. orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună.
  6. Și fericit este cel care nu se scandalizează de mine".
  7. După ce au plecat aceștia, Isus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan: "Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie legănată de vânt?
  8. Sau ce altceva ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine moi sunt în casele regilor.
  9. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet.
  10. Acesta este cel despre care s-a scris: Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale; el va pregăti calea înaintea ta.
  11. Adevăr vă spun, nu s-a ridicat, dintre cei născuți din femeie, unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el.
  12. Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția cerurilor este asaltată cu violență și cei violenți o iau prin forță.
  13. Căci toți profeții și Legea au profetizat până la Ioan
  14. și, dacă vreți să admiteți, el este Ilie care trebuie să vină.
  15. Cine are urechi, să asculte!
  16. Cu cine voi compara această generație? Este asemenea copiilor care stau în piețe și strigă către alții:
  17. «V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați bocit».
  18. Căci a venit Ioan care nu mănâncă și nu bea, iar ei spun: «Are diavol».
  19. A venit Fiul Omului care mănâncă și bea, iar voi spuneți: «Iată un mâncăcios și un băutor de vin, prieten cu vameșii și păcătoșii!». Dar înțelepciunii i s-a dat dreptate după faptele ei".
  20. Atunci a început să mustre cetățile în care au avut loc cele mai multe minuni ale sale, pentru că nu s-au convertit:
  21. "Vai ție, Corazin, vai ție, Betsaida! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir și în Sidon minunile săvârșite în voi, de mult ar fi făcut pocăință în sac și cenușă.
  22. De aceea în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi.
  23. Și tu, Cafarnaum, oare vei fi înălțat până la cer? Până în iad te vei prăbuși! Căci dacă minunile care au fost săvârșite în tine ar fi fost săvârșite în Sodoma, ea ar fi rămas până în ziua de astăzi.
  24. De aceea vă spun: în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei decât pentru tine".
  25. În acel timp Isus a luat cuvântul și a zis: "Te preamăresc Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și învățați și le-ai revelat celor mici.
  26. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta.
  27. Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu-l cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni, decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze.
  28. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă.
  29. Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi alinare pentru sufletele voastre.
  30. Căci jugul meu este lesne de purtat, iar povara mea este ușoară".

  Capitolul 11

  1 Când Isus a terminat de dat aceste învățături celor doisprezece discipoli ai săi, a plecat de acolo ca să învețe și să predice în cetățile lor.


  VI. NECREDINȚA
  ȘI ÎMPOTRIVIREA IUDEILOR


  Mărturia lui Isus despre Ioan
  (Lc 7,18-35)
      2 Auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi 3 ca să-i spună: "Tu ești cel care trebuie să vină, sau să așteptăm un altul?" a 4 Isus le-a răspuns: "Mergeți și spuneți-i lui Ioan ceea ce auziți și vedeți: 5 orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. 6 Și fericit este cel care nu se scandalizează de mine".
       7 După ce au plecat aceștia, Isus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan: "Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie legănată de vânt? 8 Sau ce altceva ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine moi sunt în casele regilor. 9 Dar ce ați ieșit să vedeți? b Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet. 10 Acesta este cel despre care s-a scris:
      Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale;    
      el va pregăti calea înaintea ta
  .
  11 Adevăr vă spun, nu s-a ridicat, dintre cei născuți din femeie, unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el. 12 Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția cerurilor este asaltată cu violență și cei violenți o iau prin forță c. 13 Căci toți profeții și Legea au profetizat până la Ioan 14 și, dacă vreți să admiteți, el este Ilie care trebuie să vină. 15 Cine are urechi d, să asculte!
       16 Cu cine voi compara această generație? Este asemenea copiilor care stau în piețe și strigă către alții:
  17    «V-am cântat din fluier și n-ați jucat,
      v-am cântat de jale și n-ați bocit».
       18 Căci a venit Ioan care nu mănâncă și nu bea, iar ei spun: «Are diavol». 19 A venit Fiul Omului care mănâncă și bea, iar voi spuneți: «Iată un mâncăcios și un băutor de vin, prieten cu vameșii și păcătoșii!». Dar înțelepciunii i s-a dat dreptate după faptele ei".

  Isus mustră cetățile care nu se convertesc
  (Lc 10,12-15)
      20 Atunci a început să mustre cetățile în care au avut loc cele mai multe minuni ale sale, pentru că nu s-au convertit: 21 "Vai ție, Corazin, vai ție, Betsaida! e Căci dacă s-ar fi făcut în Tir și în Sidon minunile săvârșite în voi, de mult ar fi făcut pocăință în sac și cenușă. 22 De aceea în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi.
  23     Și tu, Cafarnaum,
      oare vei fi înălțat până la cer?
      Până în iad te vei prăbuși! f
  Căci dacă minunile care au fost săvârșite în tine ar fi fost săvârșite în Sodoma, ea ar fi rămas până în ziua de astăzi. 24 De aceea vă spun: în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei decât pentru tine".

  Isus îl preamărește pe Tatăl
  (Lc 10,21-22)
      25 În acel timp Isus a luat cuvântul și a zis: "Te preamăresc Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și învățați și le-ai revelat celor mici. 26 Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta.
       27 Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu-l cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni, decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze.
       28 Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. 29 Luați asupra voastră jugul meu și învățați g de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi alinare pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu este lesne de purtat, iar povara mea este ușoară".

   

  Note de subsol


  a În tradiţia biblică, expresia cel care vine are un sens mesianic. Nedumerirea discipolilor lui Ioan provine din constatarea că Isus nu se comportă ca acel Mesia descris în predica Botezătorului (Mt 3,11-12).
  b În câteva manuscrise importante apare varianta: De ce aţi ieşit? Să vedeţi un profet?
  c Expresia poate însemna: 1) efortul spiritual al celor care ajung în împărăţie prin asceză; 2) violenţa celor care vor să stabilească o împărăţie cu ajutorul armelor (zeloţii); 2) acţiunea conştientă şi îndârjită a celor care militează pentru distrugerea Bisericii lui Isus; 3) tirania puterilor demoniace şi împotrivirea conştientă a omului care o respinge, sau tirania dominaţiilor pământeşti care pretind că stăpânesc această lume şi împiedică instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu; 4) puterea lui Dumnezeu care face ca împărăţia lui să înainteze în ciuda tuturor obstacolelor.
  d Unele manuscrise adaugă: pentru a asculta.
  e Vezi n. Lc 10,13.
  f Multe manuscrise au: vei fi aruncat.
  g În Talmud expresia este des folosită cu sensul de "urmaţi şcoala mea, deveniţi discipolii mei". Motivaţia pentru care discipolii ar urma şcoala ar fi blândeţea şi simplicitatea învăţătorului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro