1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 8

  1. Când a coborât de pe munte, îl urmau mulțimi numeroase.
  2. Și iată că s-a apropiat un lepros și s-a prosternat înaintea lui spunând: "Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți".
  3. Întinzându-și mâna, l-a atins spunându-i: "Vreau. Curăță-te!" Și îndată lepra lui s-a curățat.
  4. Atunci Isus i-a zis: "Ai grijă să nu spui nimănui, dar mergi, arată-te preotului și adu oferta pe care a poruncit-o Moise ca mărturie pentru ei".
  5. Intrând în Cafarnaum, a venit la el un centurion rugându-l:
  6. "Doamne, servitorul meu zace în casă, paralizat, suferind groaznic".
  7. El i-a spus: "Voi veni eu însumi și-l voi vindeca".
  8. Dar centurionul i-a răspuns: "Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, dar spune numai un cuvânt și servitorul meu va fi vindecat.
  9. Căci și eu sunt un om supus autorității; având soldați în subordine, spun unuia: «Du-te!», iar el se duce, și altuia: «Vino!», iar el vine, și servitorului meu: «Fă aceasta!», iar el face".
  10. Auzind, Isus a rămas uimit și a spus celor care îl urmau: "Adevăr vă spun că nu am găsit la nimeni în Israel o astfel de credință.
  11. De aceea vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă în împărăția cerurilor împreună cu Abraham, Isaac și Iacob,
  12. iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul din afară. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților".
  13. Apoi Isus i-a spus centurionului: "Mergi, să ți se facă după cum ai crezut!" Și în ceasul acela servitorul lui a fost vindecat.
  14. Intrând Isus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând cuprinsă de febră.
  15. I-a atins mâna și febra a lăsat-o. Ea s-a ridicat și a început să-i slujească.
  16. La lăsatul serii, i-au adus mulți posedați de diavol, iar el a alungat diavolii cu un cuvânt și i-a vindecat pe toți cei bolnavi,
  17. ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia: El a luat asupra lui slăbiciunile noastre și a purtat bolile noastre.
  18. Văzând Isus mulțimea din jurul său, a poruncit să treacă pe țărmul celălalt.
  19. Atunci s-a apropiat de el unul dintre cărturari și a spus: "Învățătorule, te voi urma oriunde te vei duce".
  20. Dar Isus i-a zis: "Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, însă Fiul Omului nu are unde-și rezema capul".
  21. Un altul dintre discipolii lui i-a spus: "Doamne, lasă-mă să merg mai întâi și să-l îngrop pe tatăl meu".
  22. Dar Isus i-a zis: "Urmează-mă, și lasă morții să-și îngroape morții".
  23. Apoi [Isus] s-a urcat în barcă, iar discipolii l-au urmat.
  24. Și iată că pe mare s-a iscat o furtună atât de puternică încât barca era acoperită de valuri, iar el dormea.
  25. Au venit și l-au trezit spunându-i: "Doamne, salvează-ne! Pierim!"
  26. Dar el le-a spus: "De ce sunteți fricoși, oameni cu puțină credință?" Atunci, ridicându-se, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște deplină.
  27. Oamenii au fost cuprinși de uimire și spuneau: "Cine este acesta de care ascultă și vânturile și marea?"
  28. Ajungând pe malul celălalt, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi posedați de diavoli, ieșiți din morminte, atât de violenți încât nu putea nimeni să treacă pe drumul acela.
  29. Și iată că au început să strige: "Ce ai cu noi, Fiu al lui Dumnezeu? Ai venit aici înainte de vreme ca să ne chinuiești?"
  30. Ceva mai departe păștea o turmă mare de porci.
  31. Diavolii îl rugau: "Dacă ne alungi, trimite-ne în turma de porci".
  32. El le-a zis: "Mergeți!" Ieșind [din posedați], ei au intrat în porci, și iată că toată turma s-a aruncat în mare de pe coasta abruptă și a pierit în apă.
  33. Atunci paznicii au fugit și, ajungând în cetate, au povestit toate și ce s-a întâmplat cu posedații.
  34. Și iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și, văzându-l, l-au rugat să plece din ținutul lor.

  IV. MINUNILE LUI ISUS ÎN GALILEEA

  Vindecarea unui lepros
  (Mc 1,40-45; Lc 5,12-16)

  Capitolul 8

  1 Când a coborât de pe munte, îl urmau mulțimi numeroase. 2 Și iată că s-a apropiat un lepros și s-a prosternat înaintea lui spunând: "Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți". 3 Întinzându-și mâna, l-a atins spunându-i: "Vreau. Curăță-te!" Și îndată lepra lui s-a curățat. 4 Atunci Isus i-a zis: "Ai grijă să nu spui nimănui, dar mergi, arată-te preotului și adu oferta pe care a poruncit-o Moise ca mărturie pentru ei".

  Vindecarea servitorului centurionului
  (Lc 7,1-10; In 4,43-54)
      5 Intrând în Cafarnaum, a venit la el un centurion a rugându-l: 6 "Doamne, servitorul b meu zace în casă, paralizat, suferind groaznic". 7 El i-a spus: "Voi veni eu însumi și-l voi vindeca". 8 Dar centurionul i-a răspuns: "Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, dar spune numai un cuvânt și servitorul meu va fi vindecat. 9 Căci și eu sunt un om supus autorității; având soldați în subordine, spun unuia: «Du-te!», iar el se duce, și altuia: «Vino!», iar el vine, și servitorului meu: «Fă aceasta!», iar el face". 10 Auzind, Isus a rămas uimit și a spus celor care îl urmau: "Adevăr vă spun că nu am găsit la nimeni în Israel o astfel de credință. 11 De aceea vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă în împărăția cerurilor împreună cu Abraham, Isaac și Iacob, 12 iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul din afară. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților".
       13 Apoi Isus i-a spus centurionului: "Mergi, să ți se facă după cum ai crezut!" Și în ceasul acela servitorul lui a fost vindecat c.

  Vindecări la Cafarnaum
  (Mc 1,29-34; Lc 4,38-41)
      14 Intrând Isus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând cuprinsă de febră. 15 I-a atins mâna și febra a lăsat-o. Ea s-a ridicat și a început să-i slujească.
       16 La lăsatul serii, i-au adus mulți posedați de diavol, iar el a alungat diavolii cu un cuvânt și i-a vindecat pe toți cei bolnavi, 17 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia:
      El a luat asupra lui slăbiciunile noastre
      și a purtat bolile noastre
  .

  Exigențele vocației
  (Lc 9,57-62)
      18 Văzând Isus mulțimea din jurul său, a poruncit să treacă pe țărmul celălalt. 19 Atunci s-a apropiat de el unul dintre cărturari și a spus: "Învățătorule, te voi urma oriunde te vei duce". 20 Dar Isus i-a zis: "Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, însă Fiul Omului nu are unde-și rezema capul".
       21 Un altul dintre discipolii lui i-a spus: "Doamne, lasă-mă să merg mai întâi și să-l îngrop pe tatăl meu". 22 Dar Isus i-a zis: "Urmează-mă, și lasă morții să-și îngroape morții".

  Liniștirea furtunii
  (Mc 4,35-41; Lc 8,22-25)
      23 Apoi [Isus] s-a urcat în barcă, iar discipolii l-au urmat. 24 Și iată că pe mare s-a iscat o furtună atât de puternică încât barca era acoperită de valuri, iar el dormea. 25 Au venit d și l-au trezit spunându-i: "Doamne, salvează-ne! Pierim!" 26 Dar el le-a spus: "De ce sunteți fricoși, oameni cu puțină credință?" Atunci, ridicându-se, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște deplină. 27 Oamenii au fost cuprinși de uimire și spuneau: "Cine este acesta de care ascultă și vânturile și marea?"

  Vindecarea posedaților de diavol
  din ținutul gadarenilor

  (Mc 5,1-20; Lc 8,26-39)
      28 Ajungând pe malul celălalt, în ținutul gadarenilor e, l-au întâmpinat doi posedați de diavoli, ieșiți din morminte, atât de violenți încât nu putea nimeni să treacă pe drumul acela. 29 Și iată că au început să strige: "Ce ai cu noi, Fiu al lui Dumnezeu? Ai venit aici înainte de vreme ca să ne chinuiești?" 30 Ceva mai departe păștea o turmă mare de porci. 31 Diavolii îl rugau: "Dacă ne alungi, trimite-ne în turma de porci". 32 El le-a zis: "Mergeți!" Ieșind [din posedați], ei au intrat în porci, și iată că toată turma s-a aruncat în mare de pe coasta abruptă și a pierit în apă. 33 Atunci paznicii au fugit și, ajungând în cetate, au povestit toate și ce s-a întâmplat cu posedații. 34 Și iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și, văzându-l, l-au rugat să plece din ținutul lor.

   

  Note de subsol


  a Centurionul era un ofiţer în armata romană care comanda peste o sută de oameni. Întrucât Cafarnaumul era oraş de graniţă, având un oficiu vamal, probabil avea un corp de armată în slujba lui Irod Antipa. Soldaţii erau mercenari proveniţi din părţile Siriei întrucât tetrarhul nu avea încredere în autohtoni. Isus trece peste prescrierile cărturarilor şi uzanţele sociale rigide din timpul său care interziceau unui evreu să intre în relaţii cu un păgân.
  b Termenul grec pais este folosit în NT cu două sensuri: servitor şi fiu (Mt 2,16; 17,18; Lc 7,7; 12,45). Textele paralele care relatează vindecarea servitorului centurionului folosesc: Lc 7,2 doulos = servitor; In 4,46 hyios = fiu.
  c Câteva manuscrise adaugă: şi, întorcându-se acasă în acelaşi ceas, centurionul îşi găsi servitorul vindecat.
  d Multe manuscrise adaugă: discipolii lui.
  e Unele manuscrise au: gherghesenilor, altele: gherasenilor. Gadara era o localitate cam la 7 km sud-est de lacul Genezaret, iar locuitorii ei îşi păşteau turmele până la coasta abruptă de lângă lac. Actualmente există o localitate construită pe coastă care se numeşte Um Qeis. Locuitorii erau în prevalenţă păgâni, crescători de porci.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro