1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 7

  1. Nu judecați, ca să nu fiți judecați,
  2. deoarece cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura și vouă.
  3. De ce, așadar, vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu iei în seamă bârna din ochiul tău?
  4. Sau cum vei spune fratelui tău: "Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău" și iată că bârna este în ochiul tău?
  5. Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea bine să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
  6. Nu dați cele sfinte câinilor și nu aruncați perlele în fața porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și, întorcându-se, să vă sfâșie.
  7. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide.
  8. Căci oricine cere, primește; cine caută, găsește; iar celui care bate, i se va deschide.
  9. Cine dintre voi, dacă fiul îi va cere pâine, îi va da o piatră?
  10. Sau dacă va cere un pește îi va da un șarpe?
  11. Așadar, dacă voi, răi cum sunteți, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care i le cer?
  12. Deci tot ce vreți ca oamenii să facă pentru voi, faceți și voi pentru ei, căci aceasta este Legea și Profeții.
  13. Intrați pe poarta strâmtă, pentru că largă este poarta și lată calea ce duce spre pieire și mulți sunt cei care merg pe ea.
  14. Dar cât de strâmtă este poarta și cât de îngustă calea care duce la viață! Și puțini sunt cei care o găsesc.
  15. Feriți-vă de profeții falși care vin la voi în haine de oi, dar înăuntru sunt lupi răpitori.
  16. Îi veți recunoaște după roadele lor. Oare se culeg struguri din mărăcini sau smochine din ciulini?
  17. La fel, tot pomul bun face fructe bune, iar pomul rău face fructe rele.
  18. Un pom bun nu poate să facă fructe rele, nici un pom rău să facă fructe bune.
  19. Orice pom care nu face fructe bune este tăiat și aruncat în foc.
  20. Așadar, îi veți recunoaște după roadele lor.
  21. Nu oricine îmi zice "Doamne! Doamne!" va intra în împărăția cerurilor, ci acela care împlinește voința Tatălui meu, care este în ceruri.
  22. Mulți vor spune în ziua aceea: "Doamne! Doamne! Nu am profetizat în numele tău, nu am alungat diavoli în numele tău și nu am făcut atâtea minuni în numele tău?"
  23. Atunci le voi declara: "Niciodată nu v-am cunoscut. Îndepărtați-vă de mine, voi care săvârșiți nelegiuirea!"
  24. Așadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele și le împlinește, va fi asemenea cu bărbatul înțelept care și-a construit casa pe stâncă.
  25. A căzut ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut, pentru că fusese construită pe stâncă.
  26. Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele și nu le împlinește, va fi asemenea cu bărbatul necugetat care și-a construit casa pe nisip.
  27. A căzut ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit. Iar prăbușirea ei a fost mare.
  28. Când a terminat Isus aceste cuvântări, mulțimile au fost cuprinse de uimire pentru învățătura lui,
  29. deoarece el învăța ca unul care are autoritate și nu în felul cărturarilor lor.

  Judecarea aproapelui
  (Lc 6,37-42)

  Capitolul 7

  1 Nu judecați, ca să nu fiți judecați, 2 deoarece cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura și vouă. 3 De ce, așadar, vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu iei în seamă bârna din ochiul tău? 4 Sau cum vei spune fratelui tău: "Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău" și iată că bârna este în ochiul tău? 5 Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea bine să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
       6 Nu dați cele sfinte câinilor a și nu aruncați perlele în fața porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și, întorcându-se, să vă sfâșie.

  Puterea rugăciunii
  (Lc 11,9-13)
      7 Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. 8 Căci oricine cere, primește; cine caută, găsește; iar celui care bate, i se va deschide. 9 Cine dintre voi, dacă fiul îi va cere pâine, îi va da o piatră? 10 Sau dacă va cere un pește îi va da un șarpe? 11 Așadar, dacă voi, răi cum sunteți, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care i le cer? 12 Deci tot ce vreți ca oamenii să facă pentru voi, faceți și voi pentru ei, căci aceasta este Legea și Profeții.

  Cele două căi
  (Lc 13,23-24)
      13 Intrați pe poarta strâmtă, pentru că largă este poarta b și lată calea ce duce spre pieire și mulți sunt cei care merg pe ea. 14 Dar cât de strâmtă este poarta și cât de îngustă calea care duce la viață! Și puțini sunt cei care o găsesc.

  Profeții falși
  (Lc 6,43-44)
      15 Feriți-vă de profeții falși care vin la voi în haine de oi, dar înăuntru sunt lupi răpitori. 16 Îi veți recunoaște după roadele lor. Oare se culeg struguri din mărăcini sau smochine din ciulini? 17 La fel, tot pomul bun face fructe bune, iar pomul rău face fructe rele. 18 Un pom bun nu poate să facă fructe rele, nici un pom rău să facă fructe bune. 19 Orice pom care nu face fructe bune este tăiat și aruncat în foc. 20 Așadar, îi veți recunoaște după roadele lor.

  Adevărații discipoli
  (Lc 13,26-27)
      21 Nu oricine îmi zice "Doamne! Doamne!" va intra în împărăția cerurilor, ci acela care împlinește voința Tatălui meu, care este în ceruri. 22 Mulți vor spune în ziua aceea: "Doamne! Doamne! Nu am profetizat în numele tău, nu am alungat diavoli în numele tău și nu am făcut atâtea minuni în numele tău?" 23 Atunci le voi declara: "Niciodată nu v-am cunoscut c. Îndepărtați-vă de mine, voi care săvârșiți nelegiuirea!"

  Casa construită pe stâncă
  (Lc 6,47-49)
      24 Așadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele și le împlinește, va fi asemenea cu bărbatul înțelept care și-a construit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut, pentru că fusese construită pe stâncă. 26 Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele și nu le împlinește, va fi asemenea cu bărbatul necugetat care și-a construit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit. Iar prăbușirea ei a fost mare.
       28 Când a terminat Isus aceste cuvântări, mulțimile au fost cuprinse de uimire pentru învățătura lui, 29 deoarece el învăța ca unul care are autoritate și nu în felul cărturarilor lor.

   

  Note de subsol


  a Era interzis a se arunca la câini resturile din carnea jertfită în templu.
  b Multe manuscrise importante omit: poarta.
  c Formulă folosită de rabini pentru a excomunica (Mt 25,12). Aici Cristos se referă la acele persoane care aveau carisme: ei erau buni oratori, ritualişti desăvârşiţi etc., dar nu s-au străduit să pună în practică regula de aur şi nu aveau dragoste faţă de aproapele.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro