1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 25

  1. Atunci împărăția cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui.
  2. Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci înțelepte.
  3. Cele nechibzuite și-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn,
  4. însă cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor.
  5. Întrucât mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit.
  6. Iar la miezul nopții s-a auzit un strigăt: «Iată, mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»
  7. Atunci s-au sculat toate acele fecioare și și-au pregătit candelele.
  8. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: «Dați-ne din untdelemnul vostru căci candelele noastre se sting».
  9. Dar cele înțelepte au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mergeți mai degrabă la cei care vând și cumpărați-vă».
  10. Iar în timp ce ele erau plecate ca să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă și ușa s-a închis.
  11. Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!»
  12. Dar el le-a răspuns: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc».
  13. Vegheați, așadar, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul!
  14. Tot la fel, un om, fiind gata de plecare într-o călătorie, și-a chemat servitorii și le-a încredințat bunurile sale.
  15. Și unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, iar altuia unul, fiecăruia după propria pricepere. Apoi a plecat. Îndată
  16. cel care primise cinci talanți s-a dus, a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci.
  17. La fel cel cu doi talanți, a câștigat alți doi.
  18. Dar cel care primise unul, a săpat o groapă în pământ și a ascuns banii stăpânului său.
  19. După mult timp a venit stăpânul acelor servitori și le-a cerut cont.
  20. Venind cel care primise cinci talanți a adus alți cinci talanți spunând: «Stăpâne, cinci talanți mi-ai dat, iată alți cinci talanți am câștigat».
  21. Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun și credincios! Peste puțin ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău!»
  22. Venind apoi cel cu doi talanți a spus: «Stăpâne, doi talanți mi-ai dat, iată alți doi talanți am câștigat».
  23. Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun și credincios! Peste puțin ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău!»
  24. În sfârșit a venit și cel care primise un talant și a zis: «Stăpâne, știam că ești un om aspru, care seceri unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat
  25. și, pentru că m-am temut, m-am dus și am ascuns talantul tău în pământ. Iată, ai ce este al tău!».
  26. Dar stăpânul i-a răspuns: «Servitor rău și leneș! Știai că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat.
  27. Deci trebuia să depui banii mei la bancheri, iar la întoarcerea mea, aș fi retras ce este al meu cu dobândă.
  28. Așadar, luați de la el talantul și dați-l celui ce are zece talanți!
  29. Pentru că oricui are i se va da și-i va prisosi, iar de la cel care nu are, se va lua și ceea ce are.
  30. Iar pe servitorul netrebnic aruncați-l afară în întuneric: acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților».
  31. Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toți îngerii, atunci se va așeza pe tronul său de mărire.
  32. Și se vor aduna înaintea lui toate națiunile, iar el îi va despărți pe unii de alții, așa cum păstorul desparte oile de capre:
  33. va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga.
  34. Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniți, binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii,
  35. căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit,
  36. gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit la mine».
  37. Atunci îi vor răspunde cei drepți: «Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei?
  38. Când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat?
  39. Când te-am văzut bolnav sau în închisoare și am venit la tine?»
  40. Iar regele le va spune: «Adevăr vă spun: tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut».
  41. Atunci va spune celor de la stânga: «Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit pentru diavol și îngerii lui!
  42. Căci, am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și nu mi-ați dat să beau,
  43. am fost străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat».
  44. Atunci ei îi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare și nu ți-am slujit?»
  45. Iar el le va răspunde: «Adevăr vă spun: tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia, cei mai mici, mie nu mi-ați făcut».
  46. Și vor merge aceștia în chinul veșnic, iar cei drepți în viața cea veșnică".

  Parabola despre cele zece fecioare

  Capitolul 25

  1 Atunci împărăția cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui a. 2 Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci înțelepte. 3 Cele nechibzuite și-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, 4 însă cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor. 5 Întrucât mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit. 6 Iar la miezul nopții s-a auzit un strigăt: «Iată, mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!» 7 Atunci s-au sculat toate acele fecioare și și-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: «Dați-ne din untdelemnul vostru căci candelele noastre se sting». 9 Dar cele înțelepte au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mergeți mai degrabă la cei care vând și cumpărați-vă». 10 Iar în timp ce ele erau plecate ca să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă și ușa s-a închis b. 11 Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!» 12 Dar el le-a răspuns: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc». 13 Vegheați, așadar, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul!

  Parabola talanților
  (Lc 19,11-27)
      14 Tot la fel, un om, fiind gata de plecare într-o călătorie, și-a chemat servitorii și le-a încredințat bunurile sale. 15 Și unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, iar altuia unul, fiecăruia după propria pricepere. Apoi a plecat. Îndată c 16 cel care primise cinci talanți s-a dus, a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci. 17 La fel cel cu doi talanți, a câștigat alți doi. 18 Dar cel care primise unul, a săpat o groapă în pământ și a ascuns banii stăpânului său. 19 După mult timp a venit stăpânul acelor servitori și le-a cerut cont. 20 Venind cel care primise cinci talanți a adus alți cinci talanți spunând: «Stăpâne, cinci talanți mi-ai dat, iată alți cinci talanți am câștigat». 21 Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun și credincios! Peste puțin ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău!» 22 Venind apoi cel cu doi talanți a spus: «Stăpâne, doi talanți mi-ai dat, iată alți doi talanți am câștigat». 23 Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun și credincios! Peste puțin ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău!»
       24 În sfârșit a venit și cel care primise un talant și a zis: «Stăpâne, știam că ești un om aspru, care seceri unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat 25 și, pentru că m-am temut, m-am dus și am ascuns talantul tău în pământ. Iată, ai ce este al tău!». 26 Dar stăpânul i-a răspuns: «Servitor rău și leneș! Știai că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat. 27 Deci trebuia să depui banii mei la bancheri, iar la întoarcerea mea, aș fi retras ce este al meu cu dobândă. 28 Așadar, luați de la el talantul și dați-l celui ce are zece talanți! 29 Pentru că oricui are i se va da și-i va prisosi, iar de la cel care nu are, se va lua și ceea ce are. 30 Iar pe servitorul netrebnic aruncați-l afară în întuneric: acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților».

  Criteriile judecății finale

      31 Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toți îngerii, atunci se va așeza pe tronul său de mărire. 32 Și se vor aduna înaintea lui toate națiunile, iar el îi va despărți pe unii de alții, așa cum păstorul desparte oile de capre: 33 va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga.
       34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniți, binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii, 35 căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, 36 gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit la mine». 37 Atunci îi vor răspunde cei drepți: «Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei? 38 Când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? 39 Când te-am văzut bolnav sau în închisoare și am venit la tine?» 40 Iar regele le va spune: «Adevăr vă spun: tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut».
       41 Atunci va spune celor de la stânga: «Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic d pregătit pentru diavol și îngerii lui! 42 Căci, am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și nu mi-ați dat să beau, 43 am fost străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat». 44 Atunci ei îi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare și nu ți-am slujit?» 45 Iar el le va răspunde: «Adevăr vă spun: tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia, cei mai mici, mie nu mi-ați făcut». 46 Și vor merge aceștia în chinul veșnic, iar cei drepți în viața cea veșnică".

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise adaugă: şi a miresei.
  b Nu se poate face o reconstituire a obiceiurilor de nuntă ale evreilor, contemporani cu Isus, doar pe baza elementelor furnizate de această parabolă, întrucât aici imaginile sunt simbolice.
  c Unele manuscrise au: şi a plecat îndată. Cel...
  d Multe manuscrise introduc: pe care Tatăl meu l-a...
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro