1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 17

  1. După șase zile, Isus l-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt
  2. și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor: fața lui strălucea ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina.
  3. Și iată că le-au apărut Moise și Ilie, care vorbeau cu Isus.
  4. Petru, intervenind, i-a spus lui Isus: "Doamne, e bine că suntem aici! Dacă vrei, voi face aici trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie".
  5. Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos și iată că un glas din nor spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulțumirea mea; ascultați de el!"
  6. Auzind, discipolii au căzut cu fața la pământ și au fost cuprinși de o mare spaimă.
  7. Isus a venit, i-a atins și le-a zis: "Ridicați-vă, nu vă temeți!"
  8. Ridicându-și ochii, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur.
  9. Pe când coborau de pe munte, Isus le-a poruncit: "Să nu spuneți nimănui ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului nu va fi înviat din morți".
  10. Discipolii l-au întrebat: "De ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie?"
  11. El le-a răspuns: "Într-adevăr Ilie trebuie să vină și va restabili toate.
  12. Eu însă vă spun: Ilie a venit deja, dar nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ceea ce au vrut. Tot așa va trebui să sufere și Fiul Omului din partea lor".
  13. Atunci discipolii au înțeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul.
  14. Când au ajuns la mulțime, a venit la el un om care a căzut în genunchi înaintea lui
  15. și i-a spus: "Doamne, îndură-te de fiul meu pentru că este lunatic și suferă mult; de multe ori cade în foc și deseori în apă.
  16. L-am adus la discipolii tăi, dar n-au putut să-l vindece".
  17. Isus a răspuns: "O, generație necredincioasă și perversă, până când voi fi cu voi? Până când vă voi mai suporta? Aduceți-l aici!"
  18. Isus i-a poruncit, iar diavolul a ieșit din el. Și copilul s-a vindecat din ceasul acela.
  19. Atunci au venit discipolii lui Isus și i-au spus deoparte: "De ce noi nu am putut să-l alungăm?"
  20. El însă le-a spus: "Din cauza credinței voastre slabe. Căci adevăr vă spun, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo» și el s-ar muta. Și nimic nu v-ar fi imposibil".
  21. .
  22. Pe când erau adunați în Galileea, Isus le-a spus: "Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor.
  23. Îl vor ucide, dar a treia zi va învia". Iar ei au fost cuprinși de o mare tristețe.
  24. După ce au venit la Cafarnaum, cei care încasau contribuția au venit la Petru și i-au zis: "Învățătorul vostru nu achită cele două drahme?"
  25. El a spus: "Da!" Venind în casă, Isus i-a luat-o înainte spunând: "Simon, ce crezi, de la cine iau regii de pe pământ taxa sau tributul: de la fiii lor sau de la străini?"
  26. Când el a spus: "De la străini", Isus i-a zis: "Așadar, fiii sunt scutiți.
  27. Totuși, ca să nu-i scandalizăm, mergi pe țărmul mării, aruncă undița și ia primul pește care va veni. Deschizându-i gura, vei găsi o monedă. Ia-o și dă-le-o pentru mine și pentru tine".

  Schimbarea la față
  (Mc 9,2-20; Lc 9,28-36)

  Capitolul 17

  1 După șase zile, Isus l-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt a 2 și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor: fața lui strălucea ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina. 3 Și iată că le-au apărut Moise și Ilie, care vorbeau cu Isus. 4 Petru, intervenind, i-a spus lui Isus: "Doamne, e bine că suntem aici! Dacă vrei, voi face aici trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie". 5 Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos și iată că un glas din nor spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulțumirea mea; ascultați de el!" 6 Auzind, discipolii au căzut cu fața la pământ și au fost cuprinși de o mare spaimă. 7 Isus a venit, i-a atins și le-a zis: "Ridicați-vă, nu vă temeți!" 8 Ridicându-și ochii, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur.
       9 Pe când coborau de pe munte, Isus le-a poruncit: "Să nu spuneți nimănui ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului nu va fi înviat din morți". 10 Discipolii l-au întrebat: "De ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie?" 11 El le-a răspuns: "Într-adevăr Ilie trebuie să vină și va restabili toate. 12 Eu însă vă spun: Ilie a venit deja, dar nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ceea ce au vrut. Tot așa va trebui să sufere și Fiul Omului din partea lor". 13 Atunci discipolii au înțeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul.

  Vindecarea unui tânăr posedat de diavol
  (Mc 9,14-29; Lc 9,37-43)
      14 Când au ajuns la mulțime, a venit la el un om care a căzut în genunchi înaintea lui 15 și i-a spus: "Doamne, îndură-te de fiul meu pentru că este lunatic și suferă mult; de multe ori cade în foc și deseori în apă. 16 L-am adus la discipolii tăi, dar n-au putut să-l vindece". 17 Isus a răspuns: "O, generație necredincioasă și perversă, până când voi fi cu voi? Până când vă voi mai suporta? Aduceți-l aici!" 18 Isus i-a poruncit, iar diavolul a ieșit din el. Și copilul s-a vindecat din ceasul acela.
       19 Atunci au venit discipolii lui Isus și i-au spus deoparte: "De ce noi nu am putut să-l alungăm?" 20 El însă le-a spus: "Din cauza credinței voastre slabe. Căci adevăr vă spun, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo» și el s-ar muta. Și nimic nu v-ar fi imposibil". 21  b.

  A doua anunțare a morții și învierii lui Isus
  (Mc 9,30-32; Lc 9,43-45)
      22 Pe când erau adunați c în Galileea, Isus le-a spus: "Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. 23 Îl vor ucide, dar a treia zi va învia". Iar ei au fost cuprinși de o mare tristețe.

  Taxa pentru templu

      24 După ce au venit la Cafarnaum, cei care încasau contribuția d au venit la Petru și i-au zis: "Învățătorul vostru nu achită cele două drahme?" 25 El a spus: "Da!" Venind în casă, Isus i-a luat-o înainte spunând: "Simon, ce crezi, de la cine iau regii de pe pământ taxa sau tributul: de la fiii lor sau de la străini?" 26 Când el a spus: "De la străini", Isus i-a zis: "Așadar, fiii sunt scutiți. 27 Totuși, ca să nu-i scandalizăm, mergi pe țărmul mării, aruncă undița și ia primul pește care va veni. Deschizându-i gura, vei găsi o monedă e. Ia-o și dă-le-o pentru mine și pentru tine".

   

  Note de subsol


  a Tradiţia identifică acest munte înalt cu muntele Tabor (588 m) care se află la aproximativ 10 km (în linie dreaptă) sud-est de Nazaret şi aproximativ 20 km (în linie dreaptă) sud-vest de lacul Genezaret. Matei vorbeşte despre un munte înalt, fără a-l identifica (cf. Mt 4,8; 28,16) voind probabil să arate că revelaţia finală va avea loc pe muntele escatologic la care vor avea acces toate naţiunile (Is 2,2-3; Dan 9,16).
  b V. 21 lipseşte în manuscrisele importante şi pare să fie o acomodare cu Mc 9,29: Acest soi nu iese decât prin rugăciune şi post.
  c Multe manuscrise în loc de: erau adunaţi au: se întorceau.
  d Lit.: didrahma = două drahme sau echivalentul a două zile de muncă. După Ex 30,11-13, orice bărbat evreu care a împlinit 20 de ani trebuia să plătească anual 1/2 shekeli ca taxă pentru templu. Strângerea acestei contribuţii începea cu o lună înainte de Paşti şi era făcută de câţiva membri ai comunităţii. Colecta era dusă la tezaurul templului cu ocazia pelerinajului pentru Paşti.
  e Lit.: stater = patru drahme.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro