1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 22

  1. Isus a început din nou să le vorbească în parabole:
  2. "Împărăția cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său.
  3. Și i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitați la nuntă. Însă ei nu au voit să vină.
  4. A trimis din nou alți servitori zicându-le: «Spuneți celor invitați: Iată am pregătit ospățul; taurii mei și animalele îngrășate sunt tăiate și toate sunt gata. Veniți la nuntă!»
  5. Dar ei nu au luat în seamă și s-au dus: care la ogorul său, care la negustoria lui;
  6. iar ceilalți i-au prins pe servitorii lui, i-au batjocorit și i-au ucis.
  7. Atunci regele a fost cuprins de mânie și, trimițând armatele sale, i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o.
  8. Apoi a spus servitorilor săi: «Nunta este pregătită, dar cei chemați nu au fost vrednici.
  9. Mergeți, așadar, la intersecțiile drumurilor și oricâți veți găsi, chemați-i la nuntă».
  10. Servitorii aceia au ieșit pe drumuri și i-au adunat pe toți pe care i-au găsit, răi și buni, și sala de nuntă s-a umplut.
  11. Când a intrat regele ca să-i vadă pe cei invitați, a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă,
  12. și i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă?» El a amuțit.
  13. Atunci regele a zis slujitorilor: «Legați-i picioarele și mâinile și aruncați-l afară în întuneric: acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților.
  14. Căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși»".
  15. Atunci fariseii s-au dus să țină sfat ca să-l prindă în vorbă.
  16. Și i-au trimis la el pe discipolii lor împreună cu irodienii, ca să-i spună: "Învățătorule, știm că ești sincer și înveți cu adevărat calea lui Dumnezeu: nu ești părtinitor cu nimeni, căci nu te uiți la fața omului.
  17. Spune-ne, așadar, ce părere ai: este permis sau nu a da tribut cezarului?"
  18. Dar Isus, știind răutatea lor, le-a zis: "Ipocriților, de ce mă ispitiți?
  19. Arătați-mi moneda tributului!" Iar ei i-au adus un dinar.
  20. El le-a zis: "Ale cui sunt imaginea aceasta și inscripția?"
  21. I-au zis: "Ale cezarului". Atunci le-a zis: "Dați-i, așadar, cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu".
  22. Când au auzit, au rămas uimiți și, lăsându-l, au plecat.
  23. În ziua aceea au venit la el saduceii, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat:
  24. "Învățătorule, Moise a spus: Dacă cineva moare fără a avea copii, fratele s-o ia în căsătorie pe soția lui și să-i ridice urmași fratelui său.
  25. Erau la noi șapte frați. Primul s-a însurat și a murit, dar nu avea urmași și a lăsat soția fratelui său.
  26. Tot la fel și al doilea și al treilea, până la al șaptelea.
  27. În urma tuturor a murit și femeia.
  28. Așadar, la înviere căruia dintre cei șapte îi va fi soție? Căci toți șapte au avut-o".
  29. Răspunzând, Isus le-a zis: "Vă înșelați pentru că nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
  30. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în cer.
  31. Cât despre învierea din morți, nu ați citit ceea ce v-a fost spus de Dumnezeu:
  32. Eu sunt Dumnezeul lui Abraham și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob? Însă el nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii".
  33. Și mulțimile care ascultau au rămas uimite de învățătura lui.
  34. Auzind fariseii că le-a închis gura saduceilor, s-au adunat la un loc,
  35. iar unul dintre ei, învățat al Legii, ca să-l pună la încercare, l-a întrebat:
  36. "Învățătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?"
  37. El i-a zis: "Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău.
  38. Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă.
  39. Iar a doua este asemenea acesteia: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
  40. În aceste două porunci este cuprinsă toată Legea și Profeții".
  41. În timp ce fariseii erau adunați, Isus i-a întrebat:
  42. "Ce părere aveți despre Cristos? Al cui fiu este?" I-au zis: "Al lui David".
  43. El le-a spus: "Atunci de ce David, inspirat de Duh, îl numește Domn când zice:
  44. Domnul a spus Domnului meu, așază-te la dreapta mea până când îi voi pune pe dușmanii tăi sub picioarele tale.
  45. Așadar, dacă David îl numește Domn, cum poate fi fiul său?"
  46. Și nimeni nu era în stare să răspundă vreun cuvânt și nici nu mai îndrăznea cineva din ziua aceea să-l mai întrebe ceva.

  Parabola invitaților la nuntă
  (Lc 14,15-24)

  Capitolul 22

  1 Isus a început din nou să le vorbească în parabole: 2 "Împărăția cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său. 3 Și i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitați la nuntă. Însă ei nu au voit să vină. 4 A trimis din nou alți servitori zicându-le: «Spuneți celor invitați: Iată am pregătit ospățul; taurii mei și animalele îngrășate sunt tăiate și toate sunt gata. Veniți la nuntă!» 5 Dar ei nu au luat în seamă și s-au dus: care la ogorul său, care la negustoria lui; 6 iar ceilalți i-au prins pe servitorii lui, i-au batjocorit și i-au ucis. 7 Atunci regele a fost cuprins de mânie și, trimițând armatele sale, i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o. 8 Apoi a spus servitorilor săi: «Nunta este pregătită, dar cei chemați nu au fost vrednici. 9 Mergeți, așadar, la intersecțiile drumurilor și oricâți veți găsi, chemați-i la nuntă». 10 Servitorii aceia au ieșit pe drumuri și i-au adunat pe toți pe care i-au găsit, răi și buni a, și sala de nuntă s-a umplut.
       11 Când a intrat regele ca să-i vadă pe cei invitați, a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă b, 12 și i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă?» El a amuțit. 13 Atunci regele a zis slujitorilor: «Legați-i picioarele și mâinile și aruncați-l afară în întuneric: acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților. 14 Căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși»".

  Tributul cuvenit împăratului
  (Mc 12,13-17; Lc 20,20-26)
      15 Atunci fariseii s-au dus să țină sfat ca să-l prindă în vorbă. 16 Și i-au trimis la el pe discipolii lor împreună cu irodienii, ca să-i spună: "Învățătorule, știm că ești sincer și înveți cu adevărat calea lui Dumnezeu: nu ești părtinitor cu nimeni, căci nu te uiți la fața omului. 17 Spune-ne, așadar, ce părere ai: este permis sau nu a da tribut cezarului?" 18 Dar Isus, știind răutatea lor, le-a zis: "Ipocriților, de ce mă ispitiți? 19 Arătați-mi moneda tributului!" Iar ei i-au adus un dinar. 20 El le-a zis: "Ale cui sunt imaginea aceasta și inscripția?" 21 I-au zis: "Ale cezarului". Atunci le-a zis: "Dați-i, așadar, cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu". 22 Când au auzit, au rămas uimiți și, lăsându-l, au plecat.

  Saduceii și învierea
  (Mc 12,18-27; Lc 20,27-40)
      23 În ziua aceea au venit la el saduceii, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat: 24 "Învățătorule, Moise a spus: Dacă cineva moare fără a avea copii, fratele s-o ia în căsătorie pe soția lui și să-i ridice urmași fratelui său. 25 Erau la noi șapte frați. Primul s-a însurat și a murit, dar nu avea urmași și a lăsat soția fratelui său. 26 Tot la fel și al doilea și al treilea, până la al șaptelea. 27 În urma tuturor a murit și femeia. 28 Așadar, la înviere căruia dintre cei șapte îi va fi soție? Căci toți șapte au avut-o".
       29 Răspunzând, Isus le-a zis: "Vă înșelați pentru că nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 30 Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii c în cer. 31 Cât despre învierea din morți, nu ați citit ceea ce v-a fost spus de Dumnezeu: 32 Eu sunt Dumnezeul lui Abraham și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob? Însă el nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii". 33 Și mulțimile care ascultau au rămas uimite de învățătura lui.

  Porunca cea mai mare
  (Mc 12,28-34; Lc 10,25-28)
      34 Auzind fariseii că le-a închis gura saduceilor, s-au adunat la un loc, 35 iar unul dintre ei, învățat al Legii d, ca să-l pună la încercare, l-a întrebat: 36 "Învățătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?" 37 El i-a zis: "Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău e. 38 Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă. 39 Iar a doua este asemenea acesteia: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. 40 În aceste două porunci este cuprinsă toată Legea și Profeții".

  Originea lui Mesia
  (Mc 12,35-37; Lc 20,41-44)
      41 În timp ce fariseii erau adunați, Isus i-a întrebat: 42 "Ce părere aveți despre Cristos? Al cui fiu este?" I-au zis: "Al lui David". 43 El le-a spus: "Atunci de ce David, inspirat de Duh, îl numește Domn când zice:
  44     Domnul a spus Domnului meu,
      așază-te la dreapta mea
      până când îi voi pune pe dușmanii tăi
      sub picioarele tale
  .
  45 Așadar, dacă David îl numește Domn, cum poate fi fiul său?"
       46 Și nimeni nu era în stare să răspundă vreun cuvânt și nici nu mai îndrăznea cineva din ziua aceea să-l mai întrebe ceva.

   

  Note de subsol


  a Răi şi buni - un mod caracteristic oriental pentru a exprima totalitatea (Gen 2,17).
  b În tradiţia biblică, haina indică rolul, demnitatea. În sens metaforic, haina reprezintă calităţile spirituale. Deşi sunt invitaţi buni şi răi, înainte de a începe sărbătoarea propriu-zisă, cei care nu întrunesc condiţiile de participare la bucuria şi comuniunea salvifică definitivă, sunt condamnaţi la întunericul de afară unde se aude strigătul disperat al celor care au pierdut ocazia excepţională a unei fericiri veşnice. Parabola este un serios avertisment al lui Isus pentru acei evrei care îşi făceau iluzii că simpla apartenenţă la poporul ales le conferă direct dreptul de a participa la sărbătoarea celor mântuiţi.
  c Multe manuscrise adaugă: lui Dumnezeu.
  d Unele manuscrise omit: învăţat al Legii.
  e Tradiţia ebraică interpreta cele trei facultăţi ca aspecte diferite în care trebuie exprimată şi actualizată iubirea faţă de Dumnezeu: inima înseamnă dedicarea religioasă lui Dumnezeu; sufletul (viaţa) implică dăruirea de sine până la martiriu; puterea, care apare în Mc 12,30 şi Lc 10,27 (adică bunurile, proprietatea), înseamnă dăruirea bunurilor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro