1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 20

  1. Împărăția cerurilor este asemenea stăpânului care a ieșit dis-de-dimineață ca să angajeze lucrători în via sa.
  2. După ce s-a înțeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui.
  3. Ieșind la ceasul al treilea, a văzut pe alții stând în piață
  4. și le-a spus: «Mergeți și voi în vie și vă voi da ce vi se cuvine».
  5. Iar ei au plecat. Din nou a ieșit pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel.
  6. Apoi a ieșit pe la ceasul al unsprezecelea și a găsit pe alții stând și le-a spus: «De ce stați aici toată ziua degeaba?»
  7. I-au spus: «Pentru că nimeni nu ne-a angajat. El le-a zis: «Mergeți și voi în vie!»
  8. Când s-a lăsat seara, stăpânul viei a spus administratorului său: «Cheamă lucrătorii și dă-le plata, începând de la cei din urmă și până la cei dintâi».
  9. Venind cei de la ceasul al unsprezecelea au primit câte un dinar.
  10. Venind apoi primii, se gândeau că vor primi mai mult, dar au primit și ei câte un dinar.
  11. Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului
  12. zicând: «Aceștia din urmă au lucrat o oră, iar tu i-ai tratat ca pe noi care am suportat greutatea zilei și arșița».
  13. Dar el a răspuns unuia dintre ei: «Prietene, nu te nedreptățesc. Oare nu ne-am înțeles cu un dinar?
  14. Ia ceea ce este al tău și du-te! Eu vreau să dau acestuia din urmă ca și ție.
  15. N-am dreptul să fac ceea ce vreau cu bunurile mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?»
  16. Astfel ultimii vor fi primii, iar primii [vor fi] ultimii".
  17. Urcând spre Ierusalim, Isus i-a luat deoparte pe cei doisprezece discipoli și le-a spus pe drum:
  18. "Iată, noi urcăm la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâinile arhiereilor și ale cărturarilor, îl vor condamna la moarte,
  19. îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit și răstignit, dar a treia zi va învia".
  20. Atunci mama fiilor lui Zebedeu a venit la el cu fiii ei și a căzut în genunchi ca să-i ceară ceva.
  21. El i-a zis: "Ce vrei?" I-a spus: "Poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga ta, în împărăția ta".
  22. Atunci Isus a răspuns: "Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl voi bea eu?" I-au spus: "Putem".
  23. El le-a zis: "Potirul meu îl veți bea, însă a sta la dreapta și la stânga mea nu eu trebuie să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu".
  24. Când au auzit ceilalți zece au fost cuprinși de indignare față de cei doi frați.
  25. Dar Isus i-a chemat la sine și le-a zis: "Știți că cei care conduc popoarele le domină și cei mari își fac simțită puterea asupra lor.
  26. Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi, să fie slujitorul vostru
  27. și cine vrea să fie primul între voi, să fie servitorul vostru,
  28. așa cum Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți".
  29. În timp ce ieșeau din Ierihon, o mare mulțime îl urma.
  30. Și iată doi orbi stăteau pe marginea drumului. Și, auzind că trece Isus, au strigat: "Îndură-te de noi, Doamne, Fiul lui David!"
  31. Mulțimea însă îi mustra ca să tacă, dar ei strigau și mai tare: "Îndură-te de noi, Doamne, Fiul lui David!"
  32. Isus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis: "Ce vreți să fac pentru voi?"
  33. I-au spus: "Doamne, să ne deschizi ochii!"
  34. Atunci lui Isus i s-a făcut milă și le-a atins ochii. Îndată și-au recăpătat vederea și l-au urmat.

  Parabola lucrătorilor în vie

  Capitolul 20

  1 Împărăția cerurilor este asemenea stăpânului care a ieșit dis-de-dimineață ca să angajeze lucrători în via sa. 2 După ce s-a înțeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui. 3 Ieșind la ceasul al treilea a, a văzut pe alții stând în piață b 4 și le-a spus: «Mergeți și voi în vie și vă voi da ce vi se cuvine». 5 Iar ei au plecat.
      Din nou a ieșit pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. 6 Apoi a ieșit pe la ceasul al unsprezecelea și a găsit pe alții stând și le-a spus: «De ce stați aici toată ziua degeaba?» 7 I-au spus: «Pentru că nimeni nu ne-a angajat. El le-a zis: «Mergeți și voi în vie!»
       8 Când s-a lăsat seara, stăpânul viei a spus administratorului său: «Cheamă lucrătorii și dă-le plata, începând de la cei din urmă și până la cei dintâi». 9 Venind cei de la ceasul al unsprezecelea au primit câte un dinar. 10 Venind apoi primii, se gândeau că vor primi mai mult, dar au primit și ei câte un dinar. 11 Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului 12 zicând: «Aceștia din urmă au lucrat o oră, iar tu i-ai tratat ca pe noi care am suportat greutatea zilei și arșița». 13 Dar el a răspuns unuia dintre ei: «Prietene, nu te nedreptățesc. Oare nu ne-am înțeles cu un dinar? 14 Ia ceea ce este al tău și du-te! Eu vreau să dau acestuia din urmă ca și ție. 15 N-am dreptul să fac ceea ce vreau cu bunurile mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?» 16 Astfel ultimii vor fi primii, iar primii [vor fi] ultimii".

  A treia anunțare a morții și învierii lui Isus
  (Mc 10,32-34; Lc 18,31-34)
      17 Urcând spre Ierusalim, Isus i-a luat deoparte pe cei doisprezece discipoli c și le-a spus pe drum: 18 "Iată, noi urcăm la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâinile arhiereilor și ale cărturarilor, îl vor condamna la moarte, 19 îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit și răstignit, dar a treia zi va învia".

  Cererea fiilor lui Zebedeu
  (Mc 10,35-40)
      20 Atunci mama fiilor lui Zebedeu a venit la el cu fiii ei și a căzut în genunchi ca să-i ceară ceva. 21 El i-a zis: "Ce vrei?" I-a spus: "Poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga ta, în împărăția ta". 22 Atunci Isus a răspuns: "Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl voi bea eu?" d I-au spus: "Putem". 23 El le-a zis: "Potirul meu îl veți bea, însă a sta la dreapta și la stânga mea nu eu trebuie să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu".

  Cel mai mare trebuie să slujească
  (Mc 10,42-45; Lc 22,24-27)
      24 Când au auzit ceilalți zece au fost cuprinși de indignare față de cei doi frați. 25 Dar Isus i-a chemat la sine și le-a zis: "Știți că cei care conduc popoarele le domină și cei mari își fac simțită puterea asupra lor. 26 Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi, să fie slujitorul vostru 27 și cine vrea să fie primul între voi, să fie servitorul vostru, 28 așa cum Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți".

  Vindecarea orbilor din Ierihon
  (Mc 10,46-52; Lc 18,35-43)
      29 În timp ce ieșeau din Ierihon, o mare mulțime îl urma. 30 Și iată doi orbi stăteau pe marginea drumului. Și, auzind că trece Isus, au strigat: "Îndură-te de noi, Doamne e, Fiul lui David!" 31 Mulțimea însă îi mustra ca să tacă, dar ei strigau și mai tare: "Îndură-te de noi, Doamne, Fiul lui David!" 32 Isus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis: "Ce vreți să fac pentru voi?" 33 I-au spus: "Doamne, să ne deschizi ochii!" 34 Atunci lui Isus i s-a făcut milă și le-a atins ochii. Îndată și-au recăpătat vederea și l-au urmat.

   

  Note de subsol


  a În Orient, ziua de lucru începea la răsăritul soarelui considerat ca prima oră a zilei. Ziua se sfârşea la apariţia primelor stele, când se considera că este ora a douăsprezecea.
  b Unele manuscrise adaugă: degeaba.
  c Unele manuscrise omit: discipoli.
  d Unele manuscrise adaugă: şi să vă botezaţi cu botezul cu care mă botez eu, probabil armonizare cu Mc 10,38.
  e În unele manuscrise lipseşte: Doamne şi este adăugat: Isuse.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro