1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. În zilele acelea a apărut Ioan în Deșertul Iudeii predicând:
  2. "Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor!"
  3. Acesta este cel vestit de Isaia profetul, care spune: Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui!
  4. Ioan avea o haină din păr de cămilă și centură de piele încinsă la mijloc, iar hrana lui erau lăcustele și mierea sălbatică.
  5. Și veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeea și din tot ținutul Iordanului
  6. și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.
  7. Văzând că la botezul lui veneau mulți dintre farisei și saducei, le spunea: "Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine?
  8. Faceți deci rod vrednic de pocăință.
  9. Să nu credeți că puteți spune: «Îl avem de tată pe Abraham» pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea.
  10. Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc.
  11. Eu vă botez cu apă, spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc.
  12. El are în mână lopata de vânturat și va curăța aria: grâul îl va aduna în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge".
  13. Atunci a sosit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
  14. Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: "Eu trebuie să fiu botezat de tine, și tu vii la mine?"
  15. Însă Isus i-a răspuns: "Lasă acum, căci așa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea". Atunci el l-a lăsat.
  16. După ce a fost botezat, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată că s-au deschis cerurile și l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind deasupra lui.
  17. Și iată, un glas din ceruri spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulțumirea".

  II. PREGĂTIREA ACTIVITĂȚII PUBLICE
  A LUI ISUS


  Predica lui Ioan Botezătorul
  (Mc 1,1-8; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28)

  Capitolul 3

  1 În zilele acelea a apărut Ioan în Deșertul Iudeii a predicând: 2 "Convertiți-vă b, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor!" 3 Acesta este cel vestit de Isaia profetul, care spune:
      Glasul celui care strigă în pustiu:
      Pregătiți calea Domnului,
      faceți drepte cărările
  lui!
  4 Ioan avea o haină din păr de cămilă și centură de piele încinsă la mijloc, iar hrana lui erau lăcustele și mierea sălbatică. 5 Și veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeea și din tot ținutul Iordanului c 6 și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan d.
       7 Văzând că la botezul lui veneau mulți dintre farisei și saducei e, le spunea: "Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? 8 Faceți deci rod vrednic de pocăință. 9 Să nu credeți că puteți spune: «Îl avem de tată pe Abraham» pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea. 10 Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. 11 Eu vă botez cu apă, spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. 12 El are în mână lopata de vânturat și va curăța aria: grâul îl va aduna în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge".

  Botezul lui Isus
  (Mc 1,9-11; Lc 3,21-22)
      13 Atunci a sosit Isus din Galileea f la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: "Eu trebuie să fiu botezat de tine, și tu vii la mine?" 15 Însă Isus i-a răspuns: "Lasă acum, căci așa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea". Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată că s-au deschis cerurile g și l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind deasupra lui. 17 Și iată, un glas din ceruri spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulțumirea".

   

  Note de subsol


  a Regiunea pietroasă şi lipsită de vegetaţie situată între Marea Moartă şi Podişul Central al Iudeii, între Ierusalim (şi Betleem) şi ţinutul Negheb.
  b Verbul grec metanoein indică o radicală întoarcere la Dumnezeu, schimbarea mentalităţii şi a modului de a trăi şi nu doar fapte de pocăinţă exterioare.
  c Lit.: Atunci Ierusalimul, toată Iudeea şi tot ţinutul Iordanului veneau la el.
  d Iordanul este cel mai important râu din Palestina. Izvorăşte de la poalele muntelui Hermon, de la o altitudine de 563 m. La 37 km de la izvor, formează lacul Genezaret şi se varsă apoi în Marea Moartă la 400 m sub nivelul Mării Mediterane. Lungimea lui în linie dreaptă este de 130 km, dar, din cauza traseului întortocheat, lungimea reală depăşeşte 300 km.
  e Fariseii erau o grupare religioasă care profesa ataşament necondiţionat faţă de legea mozaică şi de tradiţiile strămoşeşti, excluzând orice raport cu lumea greco-romană. Etimologic "fariseu" = pus deoparte. În Evanghelie ei sunt prezentaţi ca având o religiozitate formalistă, golită de conţinut. Saduceii constituiau altă grupare politico-religioasă care provenea din familia marelui preot Ţadoc. Aveau idei liberale, erau favorabili culturii elenistice şi colaborau cu autorităţile romane. Refuzau valoarea tradiţiei, nu admiteau învierea şi nici răsplata de după moarte. Din această cauză morala lor era laxistă.
  f Galileea este regiunea de nord a Palestinei, care se situa între Liban la nord şi câmpia Esdrelon la sud (75 km), lacul Genezaret şi Iordan la est şi Marea Mediterană la vest (45 km).
  g Lit.: pentru el.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro