1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 15

  1. David și-a făcut apoi case în cetatea lui, a pregătit loc pentru chivotul lui Dumnezeu și a făcut pentru el un cort.
  2. Atunci David a zis: "Nimeni, afară de leviți, nu trebuie să poarte chivotul lui Dumnezeu și să-I slujească Lui în veci".
  3. Atunci a adunat David pe toți Israeliții la Ierusalim, ca să ducă chivotul lui Dumnezeu la locul lui, pe care i-l pregătise el.
  4. A chemat deci David pe fiii lui Aaron și pe leviți și anume:
  5. Din urmașii lui Cahat a chemat pe căpetenia Uriel și pe frații lui, o sută douăzeci;
  6. Din urmașii lui Merari a chemat pe căpetenia Asaia și pe frații lui, două sute douăzeci de oameni;
  7. Din urmașii lui Gherșom a chemat pe căpetenia Ioil și pe frații lui, o sută treizeci de oameni;
  8. Din urmașii lui Elițafan a chemat pe căpetenia Șemaia și pe frații lui, două sute de oameni;
  9. Din urmașii lui Hebron a chemat pe căpetenia Eliel și pe frații lui, optzeci de oameni;
  10. Din urmașii lui Uziel a chemat pe căpetenia Aminadab și pe frații lui, o sută douăzeci de oameni.
  11. Apoi a chemat David pe preoții Țadoc și Abiatar și pe leviții Uriel, Asaia, Ioil, Șemaia, Eliel și Aminadab,
  12. Și le-a zis: "Voi, căpeteniile familiilor levite, sfințiți-vă voi și frații voștri și aduceți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care l-am pregătit eu pentru el.
  13. Deoarece înainte n-ați făcut voi aceasta, Domnul Dumnezeul nostru ne-a lovit, pentru că nu L-am căutat cum se cuvine".
  14. Atunci s-au sfințit preoții și leviții, ca să aducă chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel.
  15. Și au adus fiii leviților chivotul Domnului, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului, pe pârghii; pe umeri, iar nu cu căruța.
  16. Apoi a poruncit David căpeteniilor leviților să pună pe frații lor cântăreți cu instrumente muzicale, cu psaltirioane, ca să vestească cu glas tare de bucurie.
  17. Aceștia au pus pe leviții: Heman, fiul lui Ioil, iar din frații lui, pe Asaf, fiul lui Berechia. Din urmașii lui Merari, frații lor, au pus pe Etan, fiul lui Cușaia.
  18. Iar pe frații lor din a doua spiță: Zaharia, fiul lui Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifelehu, Micneia, Obed-Edom și Ieiel, i-au pus portari.
  19. Heman, Asaf și Etan cântau puternic din țimbale de aramă;
  20. Zaharia, Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia cântau din psaltirioanele cu sunete subțiri.
  21. Matitia însă, Elifelehu, Micneia, Obed-Edom, Ieiel și Azazia făceau începutul cu harpele cu câte opt coarde.
  22. Iar Chenaia, căpetenia leviților, era dascăl de cântări, pentru că era iscusit în acestea.
  23. Berechia și Elcana erau ușieri la chivot.
  24. Preoții Șebania, Iosafat, Natanael, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer trâmbițau din trâmbițe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom și Iehia erau ușieri la chivot.
  25. Astfel s-au dus David cu bătrânii lui Israel și căpeteniile cele peste mii să aducă chivotul Domnului din casa lui Obed-Edom cu veselie.
  26. Și după ce a ajutat Dumnezeu leviților să aducă chivotul Domnului, atunci au junghiat pentru jertfe șapte viței și șapte berbeci.
  27. David era îmbrăcat cu veșminte de vison, asemenea erau îmbrăcați și toți leviții care aduceau chivotul și cântăreții și Chenania, căpetenia muzicanților și cântărelilor. David însă mai avea pe el și un efod de in.
  28. Așa tot Israelul a adus chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de corn, de trâmbițe, de țimbale și de harpe.
  29. Când chivotul legământului Domnului a intrat în cetatea lui David, Micol, fata lui Saul, privea de la fereastră și, văzând pe regele David jucând și veselindu-se, l-a disprețuit în inima sa.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro