1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 20

  1. Peste un an, pe vremea când regii ies la război, a scos Ioab oștirea și a început să pustiiască țara Amoniților și a venit și a înconjurat Raba. Însă David a rămas în Ierusalim. Ioab a cucerit Raba și a dărâmat-o.
  2. Și a luat David coroana regelui lor de pe capul lui și s-a aflat că are aur în greutate de un talant și erau pe ea și pietre scumpe; și s-a pus coroana aceasta pe capul lui David. și au fost scoase din cetatea aceea și foarte multe prăzi.
  3. Iar poporul care era în ea a fost scos și omorât cu fierăstraie, cu ciocane de fier și cu securi. Așa a făcut David cu toate orașele Amoniților și apoi s-a întors el și tot poporul la Ierusalim.
  4. După aceea s-a început războiul cu Filistenii la Ghezer. Atunci Sibecai Hușatitul a bătut pe Sipai, unul din urmașii Refaimilor, și s-au supus și ei.
  5. Apoi iar a fost război cu Filistenii. Dar Elhanan, fiul lui Iair, a lovit pe Lahmi, fratele lui Goliat Gateul; coada suliței lui era ca a sulului de la războiul de țesut.
  6. Și a mai fost o luptă la Gat. Acolo era un om înalt care avea câte șase degete la mâini și la picioare, adică de toate douăzeci și patru. Și acesta era tot din urmașii Refaimilor.
  7. El batjocorea pe Israel, dar Ionatan, fiul lui Șama, fratele lui David, l-a ucis.
  8. Aceștia erau oameni născuți din Refaimi în Gat și au căzut de mâna lui David și de mâna oamenilor lui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro