1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 24

  1. Iată acum cetele în care au fost împărțiți fiii lui Aaron: Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abiud, Eleazar și Itamar.
  2. Nadab și Abiud au murit înainte de tatăl lor, iar copii n-au avut și de aceea au preoțit numai pe Eleazar și Itamar.
  3. David i-a împărțit astfel: Pe Țadoc, unul din fiii lui Eleazar și pe Ahimelec, unul din fiii lui Itamar, i-a pus să facă slujbele cu rândul.
  4. S-au găsit însă între fiii lui Eleazar mai multe căpetenii decât între fiii lui Itamar și i-a împărțit astfel: Din fiii lui Eleazar șaisprezece capi de familii, iar din fiii lui Itamar opt.
  5. Și i-a împărțit prin sorți, pentru că cei mai însemnați în locașul sfânt și înaintea lui erau dintre fiii lui Eleazar și dintre fiii lui Itamar.
  6. Și i-a înscris Șemaia, fiul lui Natanael, scriitor din leviți, înaintea feței regelui și a căpeteniilor, înaintea preoților Țadoc și Ahimelec, fiul lui Abiatar și înaintea capilor de familie ai preoților și leviților, luând prin tragere la sorți o familie din neamul lui Eleazar și apoi una din neamul lui Itamar.
  7. Întâiul sorț a căzut lui Iehoiarib, al doilea lui Iedaia,
  8. Al treilea lui Harim, al patrulea lui Seorim,
  9. Al cincilea lui Malchia, al șaselea lui Miiamin,
  10. Al șaptelea lui Hacoț, al optulea lui Abia,
  11. Al nouălea lui Ieșua, al zecelea lui Șecania,
  12. Al unsprezecelea lui Eliașib, al doisprezecelea lui Iachim,
  13. Al treisprezecelea lui Hupa, al paisprezecelea lui Ișbaal,
  14. Al cincisprezecelea lui Bilga, al șaisprezecelea lui Imer,
  15. Al șaptesprezecelea lui Hezir, al optsprezecelea lui Hapițeț,
  16. Al nouăsprezecelea lui Petahia, al douăzecilea lui Iezechiel,
  17. Al douăzeci și unulea lui Iachin, al douăzeci și doilea lui Gamul,
  18. Al douăzeci și treilea lui Delaia și al douăzeci și patrulea lui Maazia.
  19. Aceasta era înșirarea lor la slujbă, cum trebuia să vină în templul Domnului, după rânduiala lor dată prin Aaron, tatăl lor, cum poruncise acestuia Domnul Dumnezeul lui Israel.
  20. Ceilalți fiii ai lui Levi au fost împărțiți astfel: Din fiii lui Amram: Șubael; din fiii lui Șubael: Iehdia;
  21. Din fiii lui Rehabia, întâiul era Ișia;
  22. Din ai lui Ițhar, Șelomot; din ai lui Șelomot era Iahat;
  23. Din ai lui Hebron întâiul era Ieria, al doilea, Amaria, al treilea, Iahaziel, al patrulea, Iecameam.
  24. Din ai lui Uziel era Mica; din ai lui Mica era Șamir.
  25. Fratele lui Mica a fost Ișia; din fiii lui Ișia era Zaharia.
  26. Fiii lui Merari au fost: Mahli și Muși; din fiii lui Iaazia a fost Beno;
  27. Din fiii lui Merari, după Iaazia, au fost: Beno, Șoham, Zacur și Ibri.
  28. Mahli a avut pe Eleazar, iar acesta n-a avut fii.
  29. Chiș a avut pe Ierahmeel.
  30. Fiii lui Muși au fost: Mahli, Eder și Ierimot. Aceștia sunt fiii leviților, după familii.
  31. Au aruncat și ei sorți la fel ca și frații lor, fiii lui Aaron, înaintea feței regelui David, a lui Țadoc și Ahimelec, și a capilor familiilor preoțești și levite, fără să se facă deosebire între cei bătrâni și cei tineri.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro