1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. Fiii lui David, care i s-au născut în Hebron, au fost: întâiul născut Amnon din Ahinoama Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmeliteanca.
  2. Al treilea, Abesalom, fiul Maacăi, fata lui Talmai, regele din Gheșur; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
  3. Al cincilea, Șefatia din Abitala; al șaselea, Itrean din Egla, femeia sa.
  4. Acești șase i s-au născut în Hebron. În Hebron David a domnit șapte ani și șase luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani.
  5. Iată și cei ce i s-au născut în Ierusalim: Șimea, Șobab, Natan și Solomon, patru, din Batșeba, fiica lui Amiel.
  6. Ibhar, Elișama, Elifelet,
  7. Nogah, Nefeg, Iafia,
  8. Elișama, Eliada și Elifelet; în total nouă.
  9. Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de cei de la țiitoare. Iar sora lor era Tamara.
  10. Fiul lui Solomon este Roboam; fiul acestuia este Abia, iar al acestuia, Asa, iar al lui Asa este Iosafat.
  11. Fiul acestuia este Ioram, al acestuia este Ahazia și al acestuia este Ioaș.
  12. Fiul lui este Amasia, al acestuia este Azaria, iar al acestuia este Ioatam.
  13. Fiul acestuia este Ahaz, al acestuia este Iezechia, iar al acestuia este Manase;
  14. Fiul acestuia este Amon, iar al acestuia este Iosia.
  15. Fiii lui Iosia au fost: întâiul născut Iohanan, al doilea Ioiachim, al treilea Sedechia și al patrulea Șalum.
  16. Fiii lui Ioiachim au fost: Iehonia, fiul lui; Sedechia, fiul lui.
  17. Fiii lui Iehonia, cel dus în robie, au fost: Salatiel,
  18. Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia.
  19. Iar fiii lui Pedaia au fost: Zorobabel și Șimei. Iar fiii lui Zorobabel au fost: Meșulam și Hanania, și sora lor Șelomit.
  20. Fiii lui Meșulam: Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia și Iușab-Hesed.
  21. Fiii lui Hanania au fost Pelatia și Isaia; fiul acestuia a fost Refaia, al acestuia a fost Arnan, al acestuia a fost Obadia, iar al acestuia Șecania.
  22. Fiii lui Șecania au fost șase: Șemaia, Hatuș, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat.
  23. Fiii lui Nearia au fost trei: Elioenai, Iezechia și Azricam.
  24. Fiii lui Elioenai au fost șapte: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro