1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 8

  1. Lui Veniamin i s-a născut Bela, întâiul său născut; al doilea, Așbel, al treilea, Ahrah,
  2. Al patrulea, Noha și al cincilea, Rafa.
  3. Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abiud,
  4. Abișua, Naaman, Ahoah,
  5. Ghera, Șefufan și Huram.
  6. Iată fiii lui Ehud, care au fost capi de familii, care au trăit în Gheba și au fost strămutați în Manahat:
  7. Naaman, Ahia și Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza și pe Ahiud.
  8. Lui Șaharaim i s-au născut copii în țara Moabiților, după ce a dat drumul femeilor sale, Hușim și Baara.
  9. I s-au născut din Hodeșa, femeia sa: Iobab, Țibia, Meșa și Malcam;
  10. Ieuț, Șachia și Mirma. Aceștia sunt fiii lui, capi de familie.
  11. Din Hușim i s-au născut Abitub și Elpaal.
  12. Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Mișeam și Șemed, care au zidit Ono și Lodul și cetățile ce țineau de el,
  13. Precum și Beria și Sema. - Aceștia au fost capii familiilor locuitorilor Aialonului; ei au alungat pe locuitorii din Gat. -
  14. Ahio, Șașac, și Iremot;
  15. Zebadia, Arad și Eder;
  16. Micael, Ișpa și Ioha, fiii lui Beria.
  17. Zecadia, Meșulam, Hizchi și Heber,
  18. Ieșmere, Izliah și Iobab, fiii lui Elpaal.
  19. Iachim, Zicri și Zabdi,
  20. Elienai, Țiltai și Eliel,
  21. Adaia, Beraia și Șimrat, fiii lui Șimei.
  22. Ișpan, Eber și Eliel,
  23. Abdon, Zicri și Hanan,
  24. Hanania, Elam și Antotia,
  25. Ifdia și Fanuil, fiii lui Șișac.
  26. Șamșerai, Șeharia și Atalia,
  27. Iaareșia, Elia și Zicri, fiii lui Ieroham.
  28. Acestea sunt căpeteniile familiilor mai de seamă ale neamului lor. Ei au locuit în Ierusalim.
  29. În Ghibeon a trăit Ieguel, tatăl Ghibeoniților. Numele femeii lui a fost Maaca
  30. Și fiul lui, întâiul născut, Abdon, după el Țur, Chiș, Baal, Nadab, Ner,
  31. Ghedeor, Ahio, Zecher și Miclot;
  32. Lui Miclot i s-a născut Șimea. Și au trăit ei împreună cu frații lor în Ierusalim.
  33. Lui Ner i s-a născut Chiș; lui Chiș i s-a născut Saul; lui Saul i s-a născut Ionatan, Melchișua, Aminadab și Eșbaal.
  34. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; (Mefiboșet); a avut de fiu pe Mica.
  35. Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea și Ahaz.
  36. Lui Ahaz i s-a născut Iehoada, lui Iehoada i s-a născut Alemet, Asmavet și Zimri; lui Zimri i s-a născut Moța;
  37. Lui Moța i s-a născut Binea; Rafa, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Ațel, fiul lui.
  38. Ațel a avut șase feciori și iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia sunt fiii lui Ațel.
  39. Fiii lui Eșec, fratele său, au fost: Ulam, întâiul său născut; al doilea, Ieuș; al treilea Elifelet.
  40. Fiii lui Ulam au fost oameni războinici, trăgători din arc, având mulți copii și nepoți până la o sută cincizeci. Toți aceștia sunt din fiii lui Veniamin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro