1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 28

  1. Apoi a adunat David la Ierusalim pe toate căpeteniile lui Israel, pe mai marii triburilor, căpeteniile cetelor care slujeau regelui, căpeteniile peste mii, peste sute, îngrijitorii moșiilor și turmelor regelui, pe fiii săi cu eunucii, căpeteniile oștirii și pe toți vitejii lui.
  2. Și sculându-se, regele David a zis: "Ascultați-mă, fraților și poporul meu! Am avut la inima mea gând să zidesc locaș de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și așternut picioarelor Dumnezeului nostru și cele de trebuință pentru zidire le-am pregătit.
  3. Dar Dumnezeu mi-a zis: Să nu zidești locaș numelui Meu, pentru că tu ești om războinic și ai vărsat sânge.
  4. Cu toate acestea m-a ales Domnul Dumnezeul lui Israel din toată casa tatălui meu, ca să fiu rege peste Israel în veci, pentru că pe Iuda l-a ales El domn, iar din casa lui Iuda a ales casa tatălui meu și din casa tatălui meu și dintre fiii tatălui meu a binevoit a mă pune pe mine rege peste tot Israelul;
  5. Iar din toți fiii mei - căci mulți fii mi-a dat Domnul - a ales pe Solomon, fiul meu, să șadă pe tronul regatului Domnului, peste Israel.
  6. Și mi-a zis: Solomon, fiul tău, va zidi locașul Meu și curțile Mele, pentru că Mi l-am ales pe el de fiu și Eu îi voi fi lui tată.
  7. Și voi întări domnia lui pe veci, dacă va fi tare în împlinirea poruncilor Mele și a așezămintelor Mele, ca până astăzi.
  8. Și acum înaintea ochilor a tot Israelul, a adunării Domnului și în auzul Dumnezeului nostru vă grăiesc: Păziți și țineți toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți tot pământul cel bun și să-l lăsați după voi moștenire copiilor voștri pe veci.
  9. Și tu, Solomon, fiul meu, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și ii slujește din toată inima și din tot sufletul, căci Domnul cercetează toate inimile și cunoaște toată mișcarea gândurilor. De Îl vei căuta pe El, Îl vei găsi, iar de Îl vei părăsi și El te va părăsi.
  10. Bagă de seamă însă, de vreme ce Domnul te-a ales să zidești locaș sfințeniei Lui, fii tare și fă ceea ce a rânduit El".
  11. Și a dat David lui Solomon, fiul său, planul pridvorului și al caselor lui, al cămărilor lui, al odăilor celor mari de primire, al odăilor celor mai dinăuntru de odihnă și al casei chivotului legii.
  12. A dat de asemenea planul tuturor celor ce avea el în gândul său: Planul curții templului Domnului, al tuturor cămărilor dimprejur, al vistieriilor lucrurilor sfinte
  13. Al încăperilor preoților și leviților, al tuturor slujitorilor din templul Domnului și al tuturor vaselor sfinte din templul Domnului,
  14. Al lucrurilor de aur, cu arătarea greutății, al tuturor vaselor de slujbă, al tuturor lucrurilor de argint, cu arătarea greutății lor și al tuturor celorlalte vase de slujbă.
  15. Apoi i-a dat aurul pentru sfeșnicele și pentru candelele de aur ale lor, cu însemnarea greutății fiecăruia din sfeșnice și din candelele lui; de asemenea și argintul pentru sfeșnicele de argint, cu însemnarea greutății fiecăruia din sfeșnice și din candelele lui, potrivit cu menirea de slujbă a fiecăruia din sfeșnice;
  16. Și aurul pentru mesele pâinilor punerii înainte, cu însemnarea greutății fiecăreia din mesele de aur și argintul pentru mesele de argint.
  17. I-a dat aurul pentru furculițele, castroanele și cupele cele de aur curat și pentru vasele de aur, cu însemnarea greutății fiecărui vas și argintul pentru vasele de argint, cu însemnarea greutății fiecărui vas,
  18. Precum și aurul pentru jertfelnicul tămâierii, turnat din aur, cu însemnarea greutății. I-a dat modelul carului divin, al heruvimilor de aur, cu aripile întinse pentru acoperirea chivotului legământului Domnului.
  19. "Toate acestea sunt în scrisoarea insuflată de la Domnul - a zis David - cum m-a luminat El pentru toate lucrările zidirii".
  20. Apoi a zis David către fiul său Solomon: "Fii tare și curajos și pășește la lucru, nu te teme, nici te speria, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, este cu tine. El nu se va depărta de tine, nici nu te va părăsi, până nu vei isprăvi toată lucrarea ce se cere la templul Domnului.
  21. Iată și cetele de preoți și de leviți pentru toate slujbele cele de la templul lui Dumnezeu. Ai de asemenea oameni sârguincioși pentru orice lucru și iscusiți pentru orice lucrare; și căpeteniile și tot poporul sunt gata să împlinească toate poruncile tale".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro