1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 18

  1. După aceasta a lovit David pe Filisteni și i-a supus și a luat cetatea Gat și orașele ce țineau de ea din mâinile Filistenilor.
  2. A lovit el de asemenea și pe Moabiți și au ajuns Moabiții robii lui David, plătindu-i tribut.
  3. Apoi a lovit David pe Hadadezer, regele Țobei, la Hamat, când mergea acela să-și întărească stăpânirea la râul Eufrat.
  4. Și a luat David de la el o mie de care de război, șapte mii de călăreți și douăzeci de mii de pedestrași. Și a stricat David toate carele, neoprind din ele decât numai o sută.
  5. Sirienii din Damasc ar fi venit în ajutor lui Hadadezer, regele Țobei, dar David a bătut douăzeci și două de mii de Sirieni.
  6. Apoi a așezat David oștire de pază în Siria Damascului și au ajuns Sirienii robii lui David, plătindu-i tribut. Domnul a ajutat lui David pretutindeni, oriunde a mers el.
  7. Atunci a luat David scuturile de aur, care erau la robii lui Hadadezer, și le-a adus în Ierusalim.
  8. Iar din Tibhat și din Cun, cetățile lui Hadadezer, a luat David foarte multă aramă. Din arama aceasta a făcut Solomon marea cea de aramă, stâlpii și vasele cele de aramă.
  9. Auzind Tou, regele din Hamat, că David a bătut toată armata lui Hadadezer, regele Țobei,
  10. A trimis pe Hadoram, fiul său, la regele David, să-l salute și să-i mulțumească, pentru că s-a războit cu Hadadezer și l-a bătut, căci Tou era în război cu Hadadezer, și a trimis cu el tot felul de vase de aur, de argint și de aramă.
  11. Regele David a închinat aceste vase Domnului, împreună cu aurul și argintul pe care-l luase el de la toate popoarele: de la Edomiți, Moabiți, Amoniți, Filisteni și Amaleciți.
  12. Și Abișai, fiul Țeruiei, a bătut optsprezece mii de Edomiți în Valea Sărată.
  13. Și a pus în Edom oaste de pază și s-au făcut Edomiții robii lui David, căci Domnul ajuta lui David oriunde mergea.
  14. Și a domnit David peste tot Israelul și a făcut judecată și dreptate la tot poporul său.
  15. Ioab, fiul Țeruiei, era comandantul oștirii, iar Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar.
  16. Țadoc, fiul lui Ahitub, și Ahimelec, fiul lui Abiatar, au fost preoți, iar Șausa (Serais) a fost secretar.
  17. Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenie peste Cheretieni și Peletieni, iar fiii lui David erau cei întâi pe lângă rege,
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro