1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. Fiii lui Isahar au fost patru: Tola, Pua, Iașub și Șimron.
  2. Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam și, Samuel; aceștia sunt cei mai de seamă în neamul lui Tola, oameni războinici în neamul lor; numărul lor în zilele lui David era douăzeci și două de mii și șase sute.
  3. Fiul lui Uzi a fost Izrahia; iar fiii lui Izrahia au fost: Micael, Obadia, Ioil și Ișia, de toți cinci. Toți aceștia sunt căpetenii.
  4. Ei, după familiile lor și după neamurile lor, aveau oștire de treizeci și șase de mii de oameni, pentru că ei au avut multe femei și mulți copii.
  5. Iar frații lor, în toate neamurile lui Isahar, aveau oameni de luptă optzeci și șapte de mii, înscriși în tăblițele cele cu spița neamului.
  6. Veniamin a avut trei: pe Bela, Becher și Iediael (Așbel).
  7. Fiii lui Bela au fost cinci: Ețbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri, toți căpetenii de familii, oameni războinici. În tăblițele cu spița neamului sunt înscriși douăzeci și două de mii treizeci și patru.
  8. Fiii lui Becher au fost: Zemira, Ioaș, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alemet; toți aceștia sunt fiii lui Becher.
  9. În tăblițele cu spița neamului sunt înscriși din aceștia, după familiile și după neamurile lor, oameni războinici douăzeci de mii și două sute.
  10. Fiul lui Iediael (Așbel) a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan au fost: Ieuș, Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarșiș și Ahișahar.
  11. Toți acești fii ai lui Iediael (Așbel), au fost capi de familie, oameni războinici; șaptesprezece mii și două sute erau în stare de a ieși la război.
  12. Șupim și Hupim erau fiii lui Ir, iar Hușim era fiul lui Aher.
  13. Fiii lui Neftali au fost: Iahțiel, Guni, Iețer și Șalum (Silem), copiii Bilhei.
  14. Fiii lui Manase au fost: Asriel, pe care l-a născut concubina sa arameană; tot aceasta a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.
  15. Machir și-a luat de femeie pe sora lui Hupim și a lui Șupim, al cărei nume era Maaca. Numele fiului al doilea a fost Salfaad. Salfaad a avut numai fete.
  16. Maaca, femeia lui Machir, a născut un fiu și i-a pus numele Pereș, iar numele fratelui lui era Șereș. Fiii acestuia au fost Ulam și Rechem.
  17. Fiul lui Ulam a fost Bedan. Aceștia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
  18. Sora sa, Molechet, a născut pe Ișhod, pe Abiezer și pe Mahla.
  19. Fiii lui Șemida au fost: Ahian, Șechem, Lichi și Aniam.
  20. Fiii lui Efraim au fost: Șutelah, Bered, fiul lui; Tahat, fiul lui; Eleadah, fiul lui și Tahat, fiul lui;
  21. Zabad, fiul lui; Șutelah, fiul lui; Ezer și Elead. Pe aceștia i-au ucis locuitorii din Gat, băștinașii jării aceleia, pentru că ei se duseseră să le apuce turmele lor.
  22. După ei a plâns Efraim, tatăl lor, zile multe și au venit frații lui să-l mângâie.
  23. Apoi a intrat el la femeia sa și ea a zămislit și a născut un fiu și el i-a pus numele Beria, pentru că nenorocirea se atinsese de casa lui.
  24. Și a avut el și o fată: Șeera. Aceasta a zidit Bethoronul de jos și de sus și Uzen-Șeera.
  25. Refah, fiul său, și Reșef, fiul său; Telah, fiul său, și Tahan, fiul său.
  26. Ladan, fiul său; Amiud, fiul său, și Elișama, fiul său.
  27. Non, fiul său; Iosua, fiul său.
  28. Moșiile lor și locurile lor de locuit au fost: Betelul și cetățile care țineau de el, spre răsărit Naaranul, spre apus Ghezerul și cetățile care țineau de el; Sichemul și cetățile care țineau de el până la Gaza și cetățile ce țineau de aceasta.
  29. Iar din partea fiilor lui Manase: Bet-Șeanul și cetățile ce țineau de el, Taanacul și cetățile ce țineau de el, Meghidonul și cetățile ce țineau de el, Dorul și cetățile ce țineau de el. în ele locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
  30. Fiii lui Așer erau: Imna, Ișva, Ișvi și Beria și sora lor Serah.
  31. Fiii lui Beria au fost: Heber și Malchiel. Acesta e tatăl lui Birzait.
  32. Heber a avut fii pe Iaflet, Șemer și Hotam și pe sora lor Șua.
  33. Fiii lui Iaflet au fost: Pasac, Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet.
  34. Fiii lui Șemer au fost: Ahi, Rohga, Huba și Aram.
  35. Fiii lui Helem, fratele lui, au fost: Țofah, Imna, Șeleș și Amal.
  36. Fiii lui Țofah au fost: Suah, Harnefer, Șual, Beri, Imra,
  37. Bețer, Hod, Șama, Șilșa, Itran și Beera.
  38. Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa și Ara.
  39. Fiii născuți din Ula au fost: Arah, Haniel și Riția.
  40. Toți aceștia sunt fiii lui Așer, capi de familie, oameni aleși, războinici, căpetenii de mâna întâi. În tăblițele lor cu spița neamului sunt înscriși în oștire pentru război un număr de douăzeci și șase de mii de oameni.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro