1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 22

  1. Apoi a zis David: "Iată templul Domnului Dumnezeu și iată jertfelnicul arderilor de tot al lui Israel!"
  2. Și a poruncit David să aducă pe străinii din pământul lui Israel și i-a pus cioplitori de piatră ca să cioplească pietre pentru zidirea templului Domnului.
  3. Apoi a pregătit David fier foarte mult pentru piroane la ferecarea ușilor și pentru legături; aramă atât de multă încât nu se mai putea cântări;
  4. Lemne de cedru, nemăsurat, pentru că Sidonienii și Tirienii aduseseră lui David foarte mult lemn de cedru.
  5. După aceea a zis David: "Solomon, fiul meu, e tânăr și cu puțină putere, iar templul care are a se zidi pentru Domnul trebuie să fie foarte măreț, spre slava și podoaba a toată lumea; deci voi pregăti eu toate pentru el". Și a pregătit David multe până la moartea sa.
  6. Chemând apoi pe fiul său Solomon, i-a poruncit să ridice templul Domnului Dumnezeului lui Israel.
  7. Și a zis David lui Solomon: "Fiul meu, eu am avut la inimă să zidesc templu în numele Domnului Dumnezeului meu;
  8. Dar a fost către mine cuvântul Domnului și a zis: Tu ai vărsat mult sânge și ai purtat războaie mari; nu se cuvine să zidești tu casă numelui Meu, pentru că ai vărsat mult sânge pe pământ înaintea feței Mele.
  9. Iată însă ție ți se va naște un fiu; acela va fi pașnic și Eu îi voi da liniște din partea tuturor vrăjmașilor dimprejur; de aceea numele lui va fi Solomon. Și voi da lui Israel în zilele lui pace și liniște.
  10. El va zidi templu numelui Meu și el Îmi va fi fiu, iar Eu îi voi fi tată și voi întări tronul domniei lui peste Israel pe veci.
  11. Și acum, fiul meu, să fie Domnul cu tine, ca să ai spor și să zidești templul Domnului Dumnezeului tău, cum a vorbit El despre tine.
  12. Să-ți dea ție Domnul minte și înțelepciune și să te pună peste Israel! Să păzești legile Domnului Dumnezeului tău!
  13. Atunci vei fi cu spor, de te vei sili să împlinești așezămintele și legile pe care le-a dat Domnul lui Moise pentru Israel. Fii tare și curajos, nu te teme și nu te deznădăjdui.
  14. Și iată eu din sărăcia mea am pregătit pentru templul Domnului o sută de mii de talanți de aur și un milion de talanți de argint, iar fier și aramă fără număr, pentru că acestea sunt foarte multe; și lemn și piatră de asemenea am pregătit și să mai adaugi și tu la acestea.
  15. Ai mulțime de lucrători și cioplitori de piatră, sculptori, dulgheri și tot felul de oameni pricepuți la tot felul de lucruri.
  16. Aur, argint, aramă și fier ai cât nu se pot cântări; începe și fă! Domnul va fi cu tine".
  17. Apoi a poruncit David tuturor mai-marilor lui Israel să ajute lui Solomon, fiul său, zicând:
  18. "Au nu este cu voi Domnul Dumnezeul vostru, Care v-a dăruit pace din toate părțile, pentru că El a dat în mâinile mele pe locuitorii țării și s-a supus țara înaintea Domnului și înaintea poporului Său?
  19. Așadar îndreptați-vă inima și sufletul vostru, ca să caute pe Domnul Dumnezeul vostru! Sculați-vă și zidiți locaș sfânt Domnului Dumnezeu, ca să mutați chivotul legământului Domnului și vasele sfinte ale lui Dumnezeu în locașul zidit numelui Domnului".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro