1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 101

  1. Doamne, auzi rugăciunea mea, și strigarea mea la Tine să ajungă!
  2. Să nu întorci fața Ta de la mine; în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta!
  3. În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă!
  4. Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut.
  5. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea mea.
  6. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea.
  7. Asemănatu-m-am cu pelicanul din pustiu; ajuns-am ca bufnița din dărâmături.
  8. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș.
  9. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau, împotriva mea se jurau.
  10. Că cenușă am mâncat, în loc de pâine, și băutura mea cu plângere am amestecat-o,
  11. Din pricina urgiei Tale și a mâniei Tale; că ridicându-mă eu, m-ai surpat.
  12. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat.
  13. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea Ta din neam în neam.
  14. Sculându-Te, vei milui Sionul, că vremea este să-l miluiești pe el, că a venit vremea.
  15. Că au iubit robii Tăi pietrele lui și de țărâna lui le va fi milă.
  16. și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta.
  17. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta întru slava Sa.
  18. Căutat-a spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor.
  19. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul;
  20. Că a privit din înălțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit,
  21. Ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți,
  22. Să vestească în Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim,
  23. Când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului.
  24. Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui: Vestește-mi puținătatea zilelor mele.
  25. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam.
  26. Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale, sunt cerurile.
  27. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba.
  28. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina.
  29. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro