1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 91

  1. Bine este a lăuda pe Domnul și a cânta numele Tău, Preaînalte,
  2. A vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea,
  3. În psaltire cu zece strune, cu cântece din alăută.
  4. Că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale și întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura.
  5. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale!
  6. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea,
  7. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fărădelegea,
  8. Ca să piară în veacul veacului. Iar Tu, Preaînalt ești în veac, Doamne.
  9. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fărădelegea.
  10. și se va înălța puterea mea ca a inorogului și bătrânețile mele unse din belșug.
  11. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni, ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea.
  12. Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți.
  13. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori.
  14. Încă întru bătrânețe unse se vor înmulți și bine viețuind vor fi, ca să vestească:
  15. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate întru Dânsul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro