1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 58

  1. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă.
  2. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fărădelegea și de bărbații vărsărilor de sânge mă izbăvește.
  3. Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari.
  4. Nici fărădelegea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine;
  5. Scoală-Te, întru întâmpinarea mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel,
  6. Ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te milostivești de toii cei ce lucrează fărădelegea.
  7. Întoarce-se-vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea.
  8. Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor, că cine i-a auzit?
  9. Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile.
  10. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina;
  11. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei.
  12. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta;
  13. Risipește-i pe ei cu puterea Ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne.
  14. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă întru mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea.
  15. Nimicește-i, întru mânia Ta nimicește-i, ca să nu mai fie!
  16. Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului.
  17. Întoarce-se-vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea.
  18. Ei se vor risipi să mănânce; iar de nu se vor sătura, vor murmura.
  19. Iar eu voi lăuda puterea Ta și mă voi bucura dimineața de mila Ta.
  20. Că Te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu.
  21. Ajutorul meu ești, ție-Ți voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro