1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 79

  1. Cel ce paști pe Israel, ia aminte! Cel ce povățuiești ca pe o oaie pe Iosif,
  2. Cel ce șezi pe heruvimi, arată-Te înaintea lui Efraim și Veniamin și Manase.
  3. Deșteaptă puterea Ta și vino să ne mântuiești pe noi.
  4. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta, și ne vom mântui!
  5. Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi?
  6. Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și ne vei adăpa cu lacrimi, peste măsură?
  7. Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjocorit pe noi.
  8. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui.
  9. Via din Egipt ai mutat-o; izgonit-ai neamuri și ai răsădit-o pe ea.
  10. Cale ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul.
  11. Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu.
  12. Întins-a vițele ei până la mare și până la râu lăstarele ei.
  13. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale?
  14. A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea.
  15. Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta,
  16. Și o desăvârșește pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta, și pe fiul omului pe care l-ai întărit ție.
  17. Arsă a fost în foc și smulsă, dar de cercetarea feței Tale ei vor pieri.
  18. Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale și peste fiul omului pe care l-ai întărit ție.
  19. Și nu ne vom depărta de Tine; ne vei da viață și numele Tău vom chema.
  20. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro