1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 54

  1. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea.
  2. Ia aminte spre mine și mă ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului.
  3. Că a abătut asupra mea fărădelege și întru mânie m-a vrăjmășit.
  4. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut peste mine;
  5. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul.
  6. Și am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor și să mă odihnesc?
  7. Iată m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustiu.
  8. Așteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor.
  9. Nimicește-i, Doamne și împarte limbile lor, că am văzut fărădelege și dezbinare în cetate.
  10. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei; fărădelege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate;
  11. Și n-a lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug.
  12. Că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat;
  13. Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el.
  14. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu,
  15. Care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând!
  16. Să vină moartea peste ei și să se coboare în iad de vii,
  17. Căci vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor.
  18. Iar eu, către Dumnezeu am strigat, și Domnul m-a auzit pe mine.
  19. Seara și dimineața și la amiezi spune-voi, voi vesti, și va auzi glasul meu.
  20. Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea.
  21. Auzi-va Dumnezeu și-i va smeri pe ei, Cel ce este mai înainte de veci.
  22. Că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au mâinile împotriva aliaților lor,
  23. Întinat-au legământul Lui. Risipiți au fost de mânia feței Lui și s-au apropiat inimile lor;
  24. Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untdelemnul, dar ele sunt săgeți.
  25. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului.
  26. Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe ei în groapa stricăciunii.
  27. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro