1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 43

  1. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă
  2. Lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult.
  3. Mâna Ta popoare a nimicit, iar pe părinți i-ai sădit; bătut-ai popoare, iar pe ei i-ai înmulțit.
  4. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-a izbăvit pe ei,
  5. Ci dreapta Ta și brațul Tău și luminarea feței Tale, că bine ai voit întru ei.
  6. Tu ești Însuți Împăratul meu și Dumnezeul meu, Cel ce poruncești mântuirea lui Iacob;
  7. Cu Tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele Tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră.
  8. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui.
  9. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai rușinat.
  10. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău îl vom lăuda în veac.
  11. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre;
  12. Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit.
  13. Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare și întru neamuri ne-ai risipit;
  14. Vândut-ai pe poporul Tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut.
  15. Pusu-ne-ai pe noi ocară vecinilor noștri, batjocură și râs celor dimprejurul nostru;
  16. Pusu-ne-ai pe noi pildă către neamuri, clătinare de cap între popoare.
  17. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu m-a acoperit,
  18. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului.
  19. Acestea toate au venit peste noi și nu Te-am uitat și n-am călcat legământul Tău
  20. Și nu s-a dat înapoi inima noastră; iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea Ta,
  21. Că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții.
  22. De am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre dumnezeu străin,
  23. Oare, Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El știe ascunzișurile inimii.
  24. Că pentru Tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere.
  25. Deșteaptă-Te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-Te și nu ne lepăda până în sfârșit.
  26. Pentru ce întorci fața Ta? Uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru?
  27. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitu-s-a de pământ pântecele nostru.
  28. Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi, pentru numele Tău.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro