1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 102

  1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
  2. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui.
  3. Pe Cel ce curățește toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
  4. Pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări;
  5. Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețile tale.
  6. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
  7. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
  8. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung-răbdător și mult-milostiv.
  9. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia.
  10. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,
  11. Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
  12. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
  13. În ce chip miluiește tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
  14. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-și-a aminte că țărână suntem.
  15. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; așa va înflori.
  16. Că vânt a trecut peste el și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său.
  17. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
  18. Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
  19. Și își aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește.
  20. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui.
  21. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui.
  22. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro