1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 38

  1. Zis-am: "Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea;
  2. Pus-am gurii mele pază, când a stat păcătosul împotriva mea".
  3. Amuțit-am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit.
  4. Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc.
  5. Grăit-am cu limba mea: "Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu,
  6. Și numărul zilelor mele care este, ca să știu ce-mi lipsește".
  7. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea Ta.
  8. Dar toate sunt deșertăciuni; tot omul ce viază.
  9. Deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură.
  10. Strânge comori și nu știe cui le adună pe ele.
  11. Și acum cine este răbdarea mea? Oare, nu Domnul? Și statul meu de la Tine este.
  12. De toate fărădelegile mele izbăvește-mă; ocară celui fără de minte nu mă da.
  13. Amuțit-am și n-am deschis gura mea, că Tu ești Cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile Tale.
  14. De tăria mâinii Tale, eu m-am sfârșit. Cu mustrări pentru fărădelege ai pedepsit pe om
  15. Și ai subțiat ca pânza de păianjen sufletul său; dar în deșert se tulbură tot pământeanul.
  16. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci,
  17. Căci străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei.
  18. Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro