1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 36

  1. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea.
  2. Căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii degrab se vor trece.
  3. Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate și locuiește pământul și hrănește-te cu bogăția lui.
  4. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale.
  5. Descoperă Domnului calea ta și nădăjduiește în El și El va împlini.
  6. Și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ca lumina de amiază.
  7. Supune-te Domnului și roagă-L pe El; nu râvni după cel ce sporește în calea sa, după omul care face nelegiuirea.
  8. Părăsește mânia și lasă iuțimea; nu căuta să viclenești.
  9. Că cei ce viclenesc de tot vor pieri; iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul.
  10. Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul și vei căuta locul lui și nu-l vei afla.
  11. Iar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii.
  12. Pândi-va păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui, cu dinții săi.
  13. Iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui.
  14. Sabia au scos păcătoșii, întins-au arcul lor ca să doboare pe sărac și pe sărman, ca să junghie pe cei drepți la inimă.
  15. Sabia lor să intre în inima lor și arcurile lor să se frângă.
  16. Mai bun este puținul celui drept, decât bogăția multă a păcătoșilor.
  17. Că brațele păcătoșilor se vor zdrobi, iar Domnul întărește pe cei drepți.
  18. Cunoaște Domnul căile celor fără prihană și moștenirea lor în veac va fi.
  19. Nu se vor rușina în vremea cea rea și în zilele de foamete se vor sătura.
  20. Că păcătoșii vor pieri, iar vrăjmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înălțat, s-au stins, ca fumul au pierit.
  21. Împrumută păcătosul și nu dă înapoi, iar dreptul se îndură și dă.
  22. Că cei ce-L binecuvântează pe El vor moșteni pământul, iar cei ce-L blesteamă pe El, de tot vor pieri.
  23. De la Domnul pașii omului se îndreptează și calea lui o va voi foarte.
  24. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întărește mâna lui.
  25. Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine;
  26. Toată ziua dreptul miluiește și împrumută și seminția lui binecuvântată va fi.
  27. Ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului.
  28. Că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cuvioși ai Săi; în veac vor fi păziți. Iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi stârpită.
  29. Iar drepții vor moșteni pământul și vor locui în veacul veacului pe el.
  30. Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată.
  31. Legea Dumnezeului său în inima lui și nu se vor poticni pașii lui.
  32. Pândește păcătosul pe cel drept și caută să-l omoare pe el;
  33. Iar Domnul nu-l va lăsa pe el, în mâinile lui, nici nu-l va osândi, când se va judeca cu el.
  34. Așteaptă pe Domnul și păzește calea Lui! Și te va învăța pe tine ca să moștenești pământul; când vor pieri păcătoșii vei vedea.
  35. Văzut-am pe cel necredincios fălindu-se și înălțându-se ca cedrii Libanului.
  36. Și am trecut și iată nu era și l-am căutat pe el și nu s-a aflat locul lui.
  37. Păzește nerăutatea și caută dreptatea, că urmași are omul făcător de pace.
  38. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și urmașii necredincioșilor vor fi stârpiți.
  39. Iar mântuirea drepților de la Domnul, că apărătorul lor este în vreme de necaz.
  40. Și-i va ajuta pe ei Domnul și-i va izbăvi pe ei și-i va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și-i va mântui pe ei că au nădăjduit în El.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro