1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 106

  1. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
  2. Să spună cei izbăviți de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului.
  3. Din țări i-a adunat pe ei, de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi.
  4. Rătăcit-au în pustie, în pământ fără de apă și cale spre cetatea de locuit n-au găsit.
  5. Erau flămânzi și însetați; sufletul lor într-înșii se sfârșea;
  6. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei
  7. Și i-a povățuit pe cale dreaptă, ca să meargă spre cetatea de locuit.
  8. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor.
  9. Că a săturat suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți.
  10. Ședeau în întuneric și în umbra morții; erau ferecați de sărăcie și de fier,
  11. Pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul Celui Preaînalt au întărâtat.
  12. El a umilit întru osteneli inima lor; slăbit-au și nu era cine să le ajute;
  13. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei.
  14. Și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt.
  15. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
  16. Că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier a frânt
  17. Și i-a ajutat să iasă din calea fărădelegii lor, căci pentru fărădelegile lor au fost umiliți.
  18. Urât-a sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții.
  19. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit.
  20. Trimis-a cuvântul Său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor.
  21. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
  22. Și să-I jertfească Lui jertfă de laudă și să vestească lucrurile Lui, în bucurie.
  23. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe,
  24. Aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile Lui întru adânc.
  25. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării.
  26. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea.
  27. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit.
  28. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor ia izbăvit
  29. Și i-a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării.
  30. Și s-au veselit ei, că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei.
  31. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
  32. Înălțaii-L pe El în adunarea poporului și în scaunul bătrânilor lăudați-L pe El,
  33. Prefăcut-a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat
  34. Și pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el.
  35. Prefăcut-a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape,
  36. Și a așezat acolo pe cei flămânzi și au zidit cetate de locuit
  37. Și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade
  38. Și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat.
  39. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii.
  40. Aruncat-a dispreț asupra căpeteniilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale.
  41. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire.
  42. Vedea-vor drepții și se vor veseli și toată fărădelegea își va astupa gura ei.
  43. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro