1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 82

  1. Dumnezeule, cine se va asemăna ție? Să nu taci, nici să Te liniștești, Dumnezeule!
  2. Că iată, vrăjmașii Tăi s-au întărâtat și cei ce Te urăsc au ridicat capul.
  3. Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților Tăi.
  4. Zis-au: "Veniți să-i pierdem pe ei dintre neamuri și să nu se mai pomenească numele lui Israel".
  5. Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva Ta legământ au făcut:
  6. Locașurile Idumeilor și Ismaelitenii, Moabul și Agarenii,
  7. Gheval și Amon și Amalic și cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir.
  8. Că și Asur a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot.
  9. Fă-le lor ca lui Madian și lui Sisara și ca lui Iavin, la râul Chișon.
  10. Pierit-au în Endor; făcutu-s-au ca gunoiul pe pământ.
  11. Pune pe căpeteniile lor ca pe Oriv și Zev și Zevel și Salmana, pe toate căpeteniile lor, care au zis: "Să moștenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu".
  12. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în fața vântului,
  13. Ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții,
  14. Așa alungă-i pe ei, în viforul Tău și în urgia Ta.
  15. Umple fețele lor de ocară și vor căuta fața Ta, Doamne.
  16. Să se rușineze și să se tulbure în veacul veacului și să fie înfruntați și să piară.
  17. și să cunoască ei că numele Tău este Domnul. Tu singur ești Cel Preaînalt peste tot pământul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro