1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 89

  1. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam.
  2. Mai înainte de ce s-au făcut munții și s-a zidit pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu.
  3. Nu întoarce pe om întru smerenie, Tu, care ai zis: "Întoarceți-vă, fii ai oamenilor",
  4. Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca straja nopții.
  5. Nimicnicie vor fi anii lor; dimineața ca iarba va trece.
  6. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca.
  7. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat.
  8. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse, la lumina feței Tale.
  9. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins.
  10. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noștri sunt șaptezeci de ani;
  11. Iar de vor fi în putere optzeci de ani și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere;
  12. Că trece viața noastră și ne vom duce.
  13. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta, după temerea de Tine?
  14. Învață-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune.
  15. Întoarce-Te, Doamne! Până când vei sta departe? Mângâie pe robii Tăi!
  16. Umplutu-ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre.
  17. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele.
  18. Caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiii lor.
  19. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro