1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 134

  1. Lăudați numele Domnului, lăudați slugi pe Domnul,
  2. Cei ce stați în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru.
  3. Lăudați pe Domnul, că este bun Domnul; cântați numele Lui, că este bun.
  4. Că pe Iacob și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire Lui.
  5. Că eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți dumnezeii.
  6. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
  7. A ridicat nori de la marginea pământului; fulgerele spre ploaie le-a făcut; El scoate vânturile din vistieriile Sale.
  8. El a bătut pe cei întâi-născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc.
  9. Trimis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui.
  10. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici:
  11. Pe Sihon împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Vasanului și toate stăpânirile Canaanului.
  12. Și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului Său.
  13. Doamne, numele Tău este în veac și, pomenirea Ta în neam și în neam.
  14. Că va judeca Domnul pe poporul Său și de slugile Sale se va milostivi.
  15. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești.
  16. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
  17. Urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor.
  18. Asemenea lor să fie toți cei care ii fac pe ei și toți cei ce se încred în ei.
  19. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul; casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul;
  20. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul; cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul.
  21. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro