1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 131

  1. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui.
  2. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob:
  3. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă,
  4. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele,
  5. Până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob.
  6. Iată am auzit de chivotul legii; în Efrata l-am găsit, în țarina lui Iaar.
  7. Intra-vom în locașurile Lui, închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui.
  8. Scoală-Te, Doamne, intru odihna Ta, Tu și chivotul sfințirii Tale.
  9. Preoții Tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura.
  10. Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci fața unsului Tău.
  11. Juratu-S-a Domnul lui David adevărul și nu-l va lepăda: "Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău,
  12. De vor păzi fiii tăi legământul Meu și mărturiile acestea ale Mele, în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău".
  13. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință Lui.
  14. "Aceasta este odihna Mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el.
  15. Roadele lui le voi binecuvânta foarte; pe săracii lui îi voi sătura cu pâine.
  16. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cuvioșii lui cu bucurie se vor bucura.
  17. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit-am făclie unsului Meu.
  18. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia Mea".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro