1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 93

  1. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit.
  2. Înalță-Te Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri.
  3. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli?
  4. Până când vor spune și vor grăi nedreptate; grăi-vor toți cei ce lucrează fărădelegea?
  5. Pe văduvă și pe sărac au ucis și pe orfani i-au omorât.
  6. Și au zis: "Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob".
  7. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor, și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată!
  8. Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu privește?
  9. Cel ce pedepsește neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința,
  10. Domnul, cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte.
  11. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el,
  12. Ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului.
  13. Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său și moștenirea Sa nu o va părăsi,
  14. Până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inima curată, care se țin de dânsa.
  15. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea?
  16. Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu.
  17. Când am zis: "S-a clătinat piciorul meu", mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie.
  18. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu.
  19. Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel ce face asuprire împotriva legii.
  20. Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi.
  21. Dar Domnul mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele;
  22. Le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro