1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 87

  1. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta.
  2. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne,
  3. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat.
  4. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, între cei morii slobod.
  5. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mina Ta.
  6. Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții.
  7. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus spre mine.
  8. Depărtat-ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns-am urâciune lor.
  9. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință.
  10. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.
  11. Oare, morților vei face minuni? Sau cei morii se vor scula și Te vor lăuda pe Tine?
  12. Oare, va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării?
  13. Oare, se vor cunoaște întru întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat?
  14. Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
  15. Pentru ce Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine?
  16. Sărac sunt eu și în osteneli din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit.
  17. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat.
  18. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată.
  19. Depărtat-ai de la mine pe prieten și pe vecin, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro