1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 96

  1. Domnul împărățește! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe.
  2. Nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata este temelia neamului Lui.
  3. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Lui.
  4. Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a și s-a cutremurat pământul.
  5. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul.
  6. Vestit-au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui.
  7. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor.
  8. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui; auzit-a și s-a veselit Sionul
  9. Și s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru judecățile Tale, Doamne.
  10. Că Tu ești Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul; înălțatu-Te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii.
  11. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul; Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui; din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei.
  12. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima, veselie.
  13. Veseliți-vă, drepților, în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro