1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Psalmii

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 20

  1. Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte.
  2. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el.
  3. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă.
  4. Viață a cerut de la Tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului.
  5. Mare este slava lui întru mântuirea Ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el.
  6. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul întru bucurie cu fața Ta.
  7. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti.
  8. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine.
  9. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale;
  10. Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, și-i va mânca pe ei focul.
  11. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor.
  12. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea.
  13. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor.
  14. Înalță-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom și vom lăuda puterile Tale.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro