1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 13

  1. Fost-a cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  2. "Fiul omului, rostește profeție împotriva proorocilor lui Israel, care prevestesc, și zi celor ce proorocesc după îndemnul inimii lor: Ascultați cuvântul Domnului!
  3. Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Vai de proorocii cei mincinoși, care urmează duhul lor și nu văd nimic!
  4. Proorocii tăi, Israele, sunt ca vulpile din ruine.
  5. La spărturile zidurilor nu se suie, nici nu apără cu zid casa lui Israel, ca să stea tare la luptă în ziua Domnului.
  6. Vedeniile lor sunt deșarte și prevestirile lor mincinoase; ei zic: "Domnul a spus", dar Domnul nu i-a trimis și ei încredințează că se va împlini cuvântul lor.
  7. Domnul întreabă: Vedeniile ce le-ați văzut nu sunt ele, oare, deșarte și prevestirile ce le-ați rostit nu sunt ele, oare, mincinoase? Voi ziceți: Domnul a spus, dar Eu n-am spus.
  8. De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că spuneți lucruri deșarte și pentru că vedeniile voastre sunt minciuni, iată Eu vin împotriva voastră, zice Domnul Dumnezeu.
  9. Mâna Mea va fi împotriva acestor prooroci, care văd lucruri deșarte și prevestesc minciuni; în sfatul poporului Meu ei nu vor fi, nici nu se vor înscrie în cartea casei lui Israel și vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu.
  10. Pentru că duc poporul Meu în rătăcire, spunând: "Pace", atunci când nu e pace; și pentru că atunci când el face zid, ei îl tencuiesc cu ipsos.
  11. Spune celor ce tencuiesc zidul că acesta va cădea. Ploaie potopitoare se va vărsa, pietre de grindină vor cădea, și puhoi vijelios va doborî zidul.
  12. Iată el va cădea; atunci nu vă vor întreba oare: "Unde este tencuiala cu care l-ați acoperit?"
  13. De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu, în mânia Mea, voi slobozi furtună mare, ploaie potopitoare voi vărsa în urgia Mea și în mânia Mea va cădea grindină pustiitoare.
  14. Și voi dărâma zidul pe care voi l-ați acoperit cu ipsos și-l voi doborî la pământ; temeliile lui se vor dezgoli și el va cădea; o dată cu el, veți pieri și voi și veți ști că Eu sunt Domnul.
  15. Așa îmi voi potoli mânia Mea împotriva zidului și împotriva celor ce l-au acoperit cu ipsos și vă voi zice: Nu mai este zidul, nici cei ce l-au tencuit;
  16. Nu mai sunt proorocii lui Israel care au proorocit Ierusalimului și i-au prevestit vedenii de pace, atunci când nu era pace, zice Domnul Dumnezeu.
  17. Iar tu, fiul omului, îndreaptă-ți fața spre fiicele poporului tău, care proorocesc după inima lor; rostește împotriva lor proorocie,
  18. Și le spune: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Vai de cele ce cos pernițe fermecate pentru subsuori și fac marame pentru capul celor de orice statură, pentru a vâna sufletele! Au doar vânând sufletele poporului Meu, vă veți mântui sufletele voastre?
  19. Voi Mă necinstiți înaintea poporului Meu pentru o mână de orz și pentru o bucată de pâine, ucigând sufletele care nu trebuie să moară, cruțând viața sufletelor care nu trebuie să trăiască și amăgind astfel pe poporul Meu, care ascultă minciună.
  20. De aceea așa grăiește Domnul Dumnezeu: Iată Eu sunt împotriva pernițelor voastre fermecate, cu care voi prindeți sufletele în laț ca pe păsări; vi le voi smulge de la subsuori și voi da drumul sufletelor, pe care voi le prindeți în laț.
  21. Voi sfâșia maramele voastre și voi izbăvi poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai fie pradă în mâinile voastre și veți ști că Eu sunt Domnul.
  22. Pentru că întristați prin minciuni inima dreptului, pe care Eu n-am voit să o întristez, și pentru că sprijiniți brațul celui nelegiuit, ca acesta să nu se întoarcă de la calea lui cea rea spre a-și păstra viața.
  23. De aceea nu veți mai avea vedenii deșarte și în viitor nu veți mai rosti prevestiri; voi izbăvi poporul Meu din mâinile voastre și veți cunoaște că Eu sunt Domnul".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro