1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 27

  1. Fost-a cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  2. "Și tu, fiul omului, ridică plângere împotriva Tirului,
  3. Și zi către el: O, tu, cel ce ești așezat la marginea mării și faci negoț cu popoarele a nenumărate insule, așa grăiește Domnul Dumnezeu: Tirule, tu zici: "Eu sunt o corabie de desăvârșită frumusețe!"
  4. Ținutul tău este în largul mării; cei ce te-au zidit te-au făcut minunat de frumos.
  5. Toate acoperișurile corăbiilor tale le-ai făcut din chiparos de Senir și cedru de Liban s-a adus, ca să-ți facă ție catarge.
  6. Vâslele tale s-au făcut de stejar din Vasan; băncile și le-au făcut din lemn de cimșir, împodobite cu fildeș din insulele Chitim;
  7. Pânzele tale, din vison de Egipt brodat, îți slujeau ca steag. Porfira violetă și stacojie din insulele Elișa alcătuiau acoperământul tău.
  8. Locuitorii Sidonului și ai Arvadului erau vâslașii tăi; și cei mai iscusiți ai tăi, Tirule, erau cârmaci.
  9. Bătrânii din Ghebal și meșterii lui erau la tine, ca să-ți repare stricăciunile. Toate corăbiile mării și corăbiile lor erau la tine, ca să facă negoțul tău.
  10. Perși, Lidieni și Libieni se aflau în oștirea ta și erau oamenii tăi de război; atârnau în tine scuturile și coifurile lor.
  11. Fiii Arvadului împreună cu oștirea ta stăteau împrejur pe zidurile tale și în turnurile tale se aflau oameni viteji; aceștia își atârnau tolbele sus pe zidurile tale și desăvârșeau frumusețea ta.
  12. Cei din Tarsis făceau negoț cu tine pentru tot felul de bogății și veneau la târgul tău cu argint, cu fier, cu cositor și plumb.
  13. Iavan, Tubal și Meșec făceau negoț cu tine, dând în schimb, pe mărfurile tale, suflete omenești și vase de aramă, în piețele tale.
  14. Cei din casa Togarma aduceau la târgul tău cai și căruțe.
  15. Fiii lui Dedan făceau negoț cu tine; insule multe luau mărfurile tale și-ți plăteau cu fildeș și abanos.
  16. Pentru mulțimea mărfurilor tale făcea negoț cu tine Siria și venea la târgul tău cu smaralde, cu purpură, cu țesături alese, cu în subțire, cu mărgean și cu rubine.
  17. Iuda și ținuturile lui Israel făceau negoț cu tine și pe mărfurile tale dădeau grâu de Minit și turte, miere, ulei și balsam.
  18. Damascul făcea negoț cu tine și, pentru mulțimea multă de lucruri și pentru toate bunătățile ce aveai tu din belșug, îți aducea vin de Helbon și lână albă.
  19. Vedan și Iavan din Uzal îți plăteau pe mărfurile tale fier lucrat; casie și trestie mirositoare și se aduceau în schimb.
  20. Dedan făcea negoț cu tine cu pături pentru pus pe cai.
  21. Arabia și toate căpeteniile din Chedar făceau negoț cu tine; miei, berbeci și țapi îți dădeau în schimb pentru mărfurile tale.
  22. Neguțătorii din Șeba și Rama făceau negoț cu tine, dând în schimb tot felul de aromate alese, felurite pietre scumpe și aur, pentru mărfurile tale.
  23. Haran, Cane și Eden, neguțătorii din Șeba, Asiria și Chilmad făceau negoț cu tine.
  24. Aceștia făceau negoț cu tine cu haine scumpe, cu mantii de purpură violetă și brodată, stofe țesute cu felurite culori, funii împletite și tari, puse în lăzi de cedru, aduse pe piețele tale.
  25. Corăbiile Tarsisului erau caravanele tale pentru negoțul tău și prin acestea ai ajuns tu bogat și foarte slăvit pe mare.
  26. Vâslașii tăi te-au făcut să călătorești pe apele cele mari, dar un vânt de la răsărit te va sfărâma în mijlocul mărilor.
  27. Bogăția ta și mărfurile tale, corăbierii și cârmacii tăi, cei ce dreg crăpăturile corăbiilor, cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toți ostașii care se află în tine se vor prăbuși în inima mărilor în ziua căderii tale.
  28. De strigătul cârmacilor tăi se vor cutremura împrejurimile.
  29. Se vor coborî din corăbiile lor toți vâslașii, corăbierii și toți cârmacii mării vor sta pe uscat;
  30. Vor plânge pentru tine cu mare glas, presărându-și capetele lor cu cenușă și tăvălindu-se în pulbere;
  31. Își vor tunde pentru tine părul până la piele, cu sac se vor îmbrăca și vor plânge după tine cu plângere mare de durerea inimii;
  32. Și în durerea lor vor cânta cântare de jale pentru tine și te vor baci așa: "Cine a fost ca Tirul, ca această cetate dărâmată în mare!"
  33. Când veneau mărfurile tale de pe mări, tu săturai popoare multe; prin mulțimea bogăției tale și prin negoțul tău îmbogățeai pe regii pământului;
  34. Iar când ai fost sfărâmat de mări în adâncul apelor, mărfurile tale și tot ce se grămădea în tine au căzut împreună cu tine.
  35. Toți locuitorii insulelor s-au îngrozit de tine și regii lor s-au cutremurat și s-au schimbat la față.
  36. Negustorii popoarelor fluieră asupra ta. Tu ai ajuns o groază, ești nimicit pentru totdeauna!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro