1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 38

  1. Fost-a cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  2. "Fiul omului, întoarce-îi fața spre Gog din țara lui Magog, regele lui Roș, al lui Meșec și al lui Tubal; proorocește împotriva lor,
  3. Și spune: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Iată, Eu sunt împotriva ta, Gog, rege al lui Roș și al lui Meșec și al lui Tubal!
  4. Te voi prinde, voi pune zăbale în fălcile tale și te voi scoate pe tine și toată oștirea ta, caii și toți călăreții strălucit îmbrăcați, ceată mare cu platoșe și cu scuturi, toți înarmați cu săbii;
  5. Și cu ei voi scoate pe Perși, pe Etiopieni și pe Libieni, toți cu scuturi și coifuri;
  6. Și pe Gomer cu toate oștirile lui; casa lui Togarma din hotarele de la miazănoapte, cu toate oștirile lui și voi mai scoate și alte multe popoare cu tine.
  7. Gătește-te și fii gata, tu ai toată mulțimea ta strânsă împrejurul tău, și fii căpetenia lor.
  8. După zile multe tu vei primi porunci. În anii de pe urmă vei veni în țara izbăvită de sabie, ai cărei locuitori au fost adunați dintr-o mulțime de popoare, în munții lui Israel, care au fost mult timp pustiiți. De când au fost despărțiți de celelalte popoare, ei locuiesc toți în siguranță.
  9. Și tu te vei ridica, cum se ridică furtuna și te vei duce ca norul, ca să acoperi tara, tu și toată oastea ta și multe popoare împreună cu tine.
  10. Așa zice Domnul Dumnezeu: în ziua aceea îți vor veni gânduri în mintea ta și vei face planuri rele,
  11. Și vei zice: "Mă voi ridica împotriva unei țări fără apărare, voi merge împotriva oamenilor pașnici care trăiesc în siguranță, căci aceia toți trăiesc în cetăți fără ziduri și n-au nici porți, nici zăvoare,
  12. Ca să fac jaf și să iau pradă, punând mâna pe ruinele locuite din nou și pe poporul cel adunat din mijlocul neamurilor, care crește turme și strânge averi și care locuiește în mijlocul pământului".
  13. Șeba, Dedan și negustorii Tarsisului cu toți puii de lei ai lor vor zice: "Ai venit tu oare ca să faci jaf, ai adunat taberile tale, ca să faci pradă, să iei argint și aur, să ridici dobitoace și avere și să apuci pradă mare?"
  14. De aceea, rostește proorocie, fiul omului, și spune lui Gog: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Nu este așa oare că în ziua când poporul Meu Israel va trăi în siguranță, tu vei porni la drum?
  15. Și vei pleca de la locul tău, din hotarele de la miazănoapte, tu și multe popoare împreună cu tine, toți călări pe cai, tabără mare și oștire nenumărată?
  16. Și te vei ridica împotriva poporului Meu, împotriva lui Israel, ca un nor care acoperă pământul; aceasta va fi în zilele cele de pe urmă când te voi aduce împotriva țării Mele, ca popoarele să Mă cunoască pe Mine, când Eu voi fi arătat sfințenia Mea înaintea ochilor lor, asupra ta, o, Gog!
  17. Așa zice Domnul Dumnezeu: "Nu ești tu, oare, același despre care am grăit Eu în zilele cele de demult prin robii Mei, proorocii lui Israel, care au proorocit în vremurile acelea că te voi aduce împotriva lor?
  18. Și în ziua aceea, când Gog va veni împotriva țării lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mânia Mea se va aprinde pe fața Mea.
  19. Și în zelul Meu, în văpaia urgiei Mele am zis: Cu adevărat în ziua aceea va fi un mare cutremur în țara lui Israel.
  20. Atunci vor tremura înaintea Mea peștii mării și păsările cerului, fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului; și se vor prăbuși munții, stâncile se vor dărâma și toate zidurile vor cădea la pământ.
  21. Prin toți munții Mei voi chema sabia împotriva lui, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecărui om va fi împotriva fratelui său.
  22. Și îl voi pedepsi cu ciumă și vărsare de sânge; voi vărsa asupra lui și a taberilor lui și asupra multor popoare care sunt cu el, ploaie potopitoare și grindină de piatră, foc și pucioasă;
  23. Voi arăta slava Mea și sfințenia Mea și Mă voi arăta înaintea ochilor multor popoare și vor ști că Eu sunt Domnul".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro