1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. Fost-a către mine cuvântul Domnului și mi-a zis:
  2. "Și tu, fiul omului, spune: Așa grăiește Domnul Dumnezeul țării lui Israel: Vine, vine sfârșitul asupra celor patru laturi ale pământului.
  3. Iată îți vine sfârșitul! Trimite-voi împotriva ta mânia Mea și te voi judeca după căile tale și după toate ticăloșiile tale te voi pedepsi.
  4. Ochiul Meu nu te va cruța, nici nu te va milui, ci-ți voi răsplăti după căile tale, ticăloșiile tale vor fi peste tine și vei cunoaște că Eu sunt Domnul".
  5. Așa grăiește Domnul Dumnezeu: "Iată vine nenorocire peste nenorocire:
  6. Sfârșitul! A venit sfârșitul! E lângă tine! Iată-l a sosit!
  7. A sosit nenorocire asupra ta, locuitor al țării! Vine vremea, vine ziua tulburării, iar nu a chiuiturilor de bucurie prin munți.
  8. Iată vin acum îndată să vărs asupra ta urgia Mea, mânia Mea să o potolesc asupra ta și te voi judeca după căile tale și după toate ticăloșiile tale te voi pedepsi.
  9. Ochiul Meu nu te va cruța, nici nu te va milui, ci îți vor plăti după căile tale; ticăloșiile tale vor fi peste tine și vei cunoaște că Eu sunt Domnul Care lovește.
  10. Iată ziua! Iat-o că vine! Rândul tău a venit! Vine urgia! Toiagul înflorește! Trufia se deschide,
  11. Și se ridică silnicia ca să slujească de toiag pentru răutate; nimic nu va rămâne din ei, nici din bogățiile lor, nici din petrecerile lor, nici din strălucirea lor!
  12. Vine vremea, a sosit ziua! Cel ce cumpără sămânță să nu se bucure și cel ce vinde să nu plângă, căci mânia vine peste toată mulțimea lor!
  13. Căci cel ce vinde nu se va mai întoarce la cele vândute, măcar de ar și rămânea printre cei vii, căci proorocia îndreptată împotriva a toată mulțimea lor nu va fi schimbată și nici nu-și va întări viața sa prin nelegiuirile sale.
  14. Sună din trâmbițe și totul e gata, dar nimeni nu va merge la război, pentru că mânia Mea este împotriva a toată mulțimea lor.
  15. Afară va fi sabie, iar înăuntru ciumă și foamete. Cel din câmp va muri de sabie și pe cel din cetate îl va mânca ciuma și foametea.
  16. Iar care vor fugi, vor scăpa și vor fi prin munți ca niște porumbei rătăciți. Toți vor geme, fiecare pentru nelegiuirea sa.
  17. La toți le vor tremura mâinile, și picioarele tuturor se vor muia ca apa.
  18. Atunci cu sac se vor îmbrăca și groază îi va cuprinde; toți vor avea rușinea pe fețe și pe cap pleșuvia.
  19. Argintul și-l vor arunca pe ulițe și vor disprețui aurul; argintul lor și aurul lor nu-i vor putea scăpa în ziua urgiei Domnului; cu acestea ei nu vor putea să-și sature sufletele, nici să-și umple pântecele lor, pentru că acestea au fost pricină a nelegiuirilor lor.
  20. Prin găteli frumoase ei le-au prefăcut pe acestea în mândrie și tot din acestea au făcut ei chipurile cele rușinoase ale idolilor lor. De aceea le voi face pe acestea necurate pentru ei.
  21. Și le voi da pradă în mâinile străinilor și de jaf nelegiuiților pământului, care le vor spurca.
  22. Îmi voi întoarce fața de la ei și jefuitorii vor întina locașul Meu cel sfânt, pentru că vor intra în el și-l vor spurca.
  23. Pregătește lanțuri, că țara aceasta e mânjită de nelegiuiți cu sânge, iar cetatea e plină de silnicii.
  24. De aceea vai aduce pe cei mai răi dintre neamuri ca să pună stăpânire pe casele lor. Voi pune capăt trufiei celor puternici și cele sfinte ale lor vor fi întinate.
  25. Iată vine pieirea și var căuta pacea, dar nu o vor găsi.
  26. Va veni nenorocire peste nenorocire și zvon peste zvon, și oamenii vor cere vedenii de la prooroc; dar preotului îi va lipsi cunoștința legii și bătrânului sfatul.
  27. Regele va plânge, căpetenia va fi cuprinsă de groază, iar mâinile poporului țării vor tremura. Mă voi purta cu ei după purtările lor și după judecățile lor îi voi judeca și vor cunoaște că Eu sunt Domnul".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro