1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 26

  1. În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii întâi, a fost cuvântul Domnului către mine:
  2. "Fiul omului, pentru că Tirul face împotriva Ierusalimului: Aha! Aha! și zice: Iată el - poarta popoarelor - este dărâmat; acum aleargă la mine; eu mă umplu, iar el se pustiește,
  3. De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: Iată sunt împotriva ta, Tirule, și voi ridica împotriva ta popoare multe, cum își ridică marea valurile sale.
  4. Voi sfărâma zidurile Tirului și turnurile lui le voi dărâma; voi mătura praful din el și-l voi face stâncă goală.
  5. Loc de uscat mrejele va fi el la mare, pentru că a zis acestea, grăiește Domnul Dumnezeu, și va fi prada neamurilor.
  6. Iar fiicele lui, care sunt pe pământ, vor fi ucise cu sabia și vor ști că Eu sunt Domnul".
  7. Că așa zice Domnul Dumnezeu: "Iată Eu voi aduce împotriva Tirului de la miazănoapte pe Nabucodonosor, regele Babilonului, regele regilor, cu cai, cu care și cu călăreți, cu oștire și cu mulțime de neamuri.
  8. Pe fiicele tale cele din câmpie el le va ucide cu sabia și va ridica împotriva ta turnuri de împresurare, va face val împrejurul tău și va pune împotriva ta scuturile.
  9. Spre zidurile tale va împinge berbecii de spart ziduri și turnurile tale le va dărâma cu topoarele.
  10. De mulțimea cailor lui vei fi acoperit de praf și de zgomotul călăreților, al carelor și al roților se vor cutremura zidurile tale, când va intra el pe porțile tale, cum se intră într-o cetate sfărâmată.
  11. Cu copitele cailor săi va călca el toate ulițele tale, pe poporul tău îl va ucide cu sabie, iar puternicele tale columne le va răsturna la pământ.
  12. Vor jefui bogăția ta și mărfurile tale le vor fura, vor dărâma zidurile tale și frumoasele tale case le vor strica, și pietrele tale și arborii tăi și pământul tău le vor arunca în apă.
  13. Voi curma zgomotul cântecelor tale și sunet de chitară nu se va mai auzi la tine.
  14. Te voi face stâncă goală și loc de uscat mrejele vei fi; nu vei mai fi zidit din nou, căci Domnul a spus acestea", zice Domnul Dumnezeu.
  15. Așa zice Domnul Dumnezeu Tirului: "De zgomotul căderii tale și de geamătul răniților tăi, când se va face măcelul în tine, nu se vor cutremura oare insulele?
  16. Toți stăpânitorii mării se vor cobori de pe tronurile lor, își vor scoate purpurile și își vor dezbrăca hainele lor cele brodate; cu groază se vor îmbrăca, vor ședea la pământ și vor tremura fără încetare și vor fi umiliți din pricina ta.
  17. Vor ridica plângere împotriva ta și-ți vor zice: "Cum ai pierit tu, cel locuit de stăpânitorii mărilor, cetate vestită, care erai tare pe mare și tu și locuitorii tăi, care aduceai groază asupra tuturor celor care locuiau pe uscat!
  18. Acum, în ziua căderii tale, s-au cutremurat insulele; insulele de pe mare sunt îngrozite de sfârșitul tău".
  19. Că așa zice Domnul Dumnezeu: "Când te voi face cetate pustie, asemenea cetăților nelocuite, când voi ridica împotriva ta adâncul și te vor acoperi apele cele mari,
  20. Atunci te voi coborî cu cei ce se coboară în mormânt, la poporul de odinioară și te voi așeza în adâncurile pământului, în pustietăți veșnice, cu cei ce s-au dus în mormânt, ca să nu mai fii locuit și să nu mai dăinuiești în țara celor vii.
  21. Groază te voi face și nu vei mai fi; te vor căuta și nu te vor mai găsi în veci", zice Domnul Dumnezeu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro