1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 41

  1. După aceea m-a dus în templu, a măsurat stâlpii și a găsit șase coți în lățime de o parte și șase coți de cealaltă parte; aceasta era lărgimea cortului adunării.
  2. Lărgimea ușii era de zece coți și de amândouă părțile ușii câte cinci coți. A măsurat apoi lungimea templului și a găsit-o de patruzeci de coți, iar lățimea de douăzeci de coti.
  3. A mers înăuntrul templului și a măsurat stâlpii de la ușă și i-a găsit de doi coți, iar ușa de șase coți; de la țâțânile ușii până în perete a găsit șapte coți de o parte și șapte coți de cealaltă parte.
  4. A măsurat locașul și a găsit douăzeci de coți în lungime, douăzeci de coți în lățime și mi-a zis: "Aceasta este Sfânta Sfintelor".
  5. Apo: a măsurat peretele templului și l-a găsit gros de șase coți; lățimea camerelor de pe laturile templului de jur împrejur a găsit-o de patru coți.
  6. În jurul templului sunt trei rânduri de câte treizeci de camere, cameră lângă cameră. Ele intră într-un zid, care este făcut împrejurul templului anume pentru aceste camere, ca ele să fie întărite, dar de peretele templului nu se ating.
  7. Camerele cu cât sunt mai sus, cu atât sunt mai încăpătoare, subțiindu-se peretele. Din camerele de jos te urci la cele din mijloc și de la cele din mijloc la cele de sus; suișul este învârtit, căci te sui pe o scară în chipul melcului.
  8. Și am văzut un caldarâm înalt împrejurul templului, care slujea de temelie pentru camerele laterale, care avea lățimea de o prăjină întreagă, adică de sase coti mari.
  9. Grosimea zidului camerelor laterale, care ieșeau în afară, era de cinci coți, iar lângă camerele laterale era un loc gol.
  10. Locul gol dintre camerele laterale ale templului și dintre camerele dimprejurul curții templului are o lățime de douăzeci de coți de jur împrejur.
  11. Ușile camerelor laterale dădeau într-un loc deschis, o ușă în partea de miazănoapte, iar altă ușă în partea de miazăzi; iar lățimea locului deschis era de cinci coți.
  12. Clădirea de dinaintea locului deschis din partea de apus avea o lățime de șaptezeci do coți; zidul acestei clădiri era de cinci coți de jur împrejur, iar lungimea ei era de nouăzeci de coți.
  13. A măsurat templul; el avea o sută de coți în lungime; locul liber, clădirea de la apus și zidurile lui de asemenea aveau o lungime de o sută de coti.
  14. Lățimea feței templului și curtea din partea dinspre răsărit era de o sută de coți.
  15. Apoi a măsurat lungimea clădirii din fața locului liber din spatele templului cu camerele laterale de o parte și de alta a lui și avea o sută de coți.
  16. Ușorii ușilor și ai ferestrelor cu gratii, camerele laterale din cele trei caturi, pe jos și de jos până Ia ferestre, de jur împrejur erau căptușite cu lemn. Ferestrele erau închise.
  17. Până la înălțimea ușilor, tot peretele, atât la despărțitura cea mai dinăuntru, cât și la cea mai din afară, de jur împrejur, înăuntru și pe afară, era împodobit cu chipuri săpate cu anumită măsură;
  18. Și anume, erau săpați heruvimi și palmieri, astfel: între fiecare doi heruvimi un. palmier și fiecare heruvim avea două fețe.
  19. Heruvimul într-o parte avea o față de om, întoarsă spre un palmier, și în cealaltă parte avea o față de leu, întoarsă spre alt palmier. Așa erau făcute chipuri în tot templul și împrejur.
  20. De jos până la înălțimea ușilor erau sculptați heruvimi și palmieri ca și pe pereții templului.
  21. În templu, ușorii ușilor erau în patru muchii. Iar în fața Sfintei Sfintelor se vedea un fel de altar de lemn.
  22. Altarul era de lemn, înalt de trei coți și lung de doi coți; și coarnele lui și postamentul lui și pereții lui erau de lemn. Și mi-a zis bărbatul acela: Aceasta este masa cea de dinaintea Domnului.
  23. Sfânta Sfintelor avea două uși și Sfânta avea două uși.
  24. Fiecare din acele două uși avea câte două canaturi, care se deschideau într-o parte și în alta, căci două canaturi erau la o ușă și două la cealaltă ușă.
  25. Și pe ele, pe ușile templului, erau sculptați heruvimi și palmieri, ca și pe pereți. Iar în fața pridvorului, afară, era o pardoseală de lemn.
  26. Pe o latură și pe alta a pridvorului erau ferestre cu gratii și chipuri de palmieri; asemenea erau și în camerele laterale și pe căptușeala de lemn.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro