1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 21

  1. Fost-a iarăși cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  2. "Fiul omului, întoarce-ți fața spre Ierusalim și vorbește împotriva locașului lor cel sfânt și proorocește împotriva țării lui Israel.
  3. Și zi pământului lui Israel: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Iată, Eu sunt asupra ta și-Mi voi trage sabia din teaca ei și voi stârpi din tine pe cel drept și pe cel necredincios.
  4. Și ca să pierd din tine pe cel drept și pe cel necredincios, sabia Mea va ieși din teaca sa spre a lovi tot trupul de la miazăzi până la miazănoapte.
  5. Atunci va cunoaște tot trupul că Eu, Domnul, Mi-am scos sabia din teaca ei și nu se va mai întoarce.
  6. Tu, fiul omului, suspină atât încât să se frângă șalele tale, suspină cu amărăciune înaintea ochilor lor.
  7. Iar când îți vor zice: "Pentru ce suspini?" Spune-le: Pentru vestea ce vine... și toată inima se va tulbura, toate mâinile vor slăbi și toți genunchii vor tremura ca frunza. Iat-o vine și este aproape, zice Domnul Dumnezeu.
  8. Și a mai fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  9. "Fiul omului, proorocește și zi: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: "Sabia este ascuțită și oțelită.
  10. E ascuțită ca să junghie mai mult; e oțelită ca să scânteieze ca fulgerul. Ne vom bucura, oare, că sabia fiului meu disprețuiește tot lemnul?
  11. Eu am dat-o la oțelit, ca să se ia în mână, și acum această sabie e ascuțită și oțelită, gata să fie dată în mâna ucigătorului.
  12. Fiul omului, suspină și te vaită, că ea e trasă asupra poporului Meu, asupra tuturor căpeteniilor lui Israel; aceștia vor fi dați sub sabie cu poporul Meu, de aceea lovește-te cu mâinile peste coapse,
  13. Căci ea e și încercată acum; și ce este de mirare dacă ea va nesocoti și sceptrul? Nici acesta nu va rămâne, zice Domnul Dumnezeu.
  14. Dar tu, fiul omului, proorocește și lovește palmele una de alta și loviturile sabiei se vor îndoi și se vor întrei; aceasta este sabia măcelului, sabia cumplitului măcel, sabia care trebuie să-i urmărească,
  15. Pentru a arunca groază în inimi și a înmulți jertfele tot mai mult. Vai! La toate porțile lor voi pune sabie grozavă și ascuțită spre junghiere, care scânteiază ca fulgerul.
  16. Sabie, pregătește-te! Ia-o la dreapta și apucă la stânga, încotro vrei să-ți întorci fața ta!
  17. Iar Eu voi bate din palme și-Mi voi potoli mânia. Eu, Domnul, grăiesc acestea".
  18. Fost-a cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  19. "Tu, fiul omului, închipuiește-ți două drumuri pe care trebuie să treacă sabia regelui Babilonului; acestea amândouă trebuie să plece din aceeași țară; apoi închipuiește-ți o mână, închipuiește-o în cetatea Babilonului, de unde pleacă drumurile.
  20. Închipuiește drumul pe care sabia trebuie să vină împotriva cetății Raba, a fiilor lui Amon și împotriva lui Iuda, împotriva Ierusalimului celui întărit,
  21. Pentru că regele Babilonului s-a oprit la o răspântie, unde încep două drumuri, și stă să ghicească: scutură săgețile, întreabă terafimii și cercetează ficatul.
  22. Sorțul din dreapta are scris pe el: "spre Ierusalim", încât el trebuie să îndrepte berbecii, să îndemne la ucidere și să scoată strigăte de război; să așeze berbecii împotriva porților, să ridice valuri și să facă turnuri de împresurare.
  23. Acest sorț s-a părut neadevărat în ochii acelora care au făcut jurăminte mincinoase; dar regele Babilonului, aducându-și aminte de această necredință a lor, a hotărât să ia Ierusalimul.
  24. De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: De vreme ce voi vă aduceți aminte de nelegiuirea voastră, făcând ca fărădelegile voastre să fie vădite și scoțând la iveală păcatele voastre în toate faptele voastre; de vreme ce voi singuri vă aduceți aminte de acestea, veți fi prinși cu mâna.
  25. Și ție, căpetenie nelegiuită și rea a lui Israel, căreia și-a venit ziua acum, când nelegiuirea ta a ajuns la culme,
  26. Așa zice Domnul Dumnezeu: Diadema se va scoate, cununa va fi ridicată, lucrurile se vor schimba; cele smerite se vor înălța și cele înalte se vor smeri;
  27. O voi lepăda, o voi lepăda, o voi lepăda și nu va mai fi până va veni acela căruia se cuvine și o voi da lui.
  28. Iar tu, fiul omului, proorocește și spune: Așa grăiește Domnul Dumnezeu despre fiii lui Amon și despre ocara lor. Și le spune: Sabia, sabia este trasă pentru junghiere, este oțelită pentru măcel, ca să scânteieze ca fulgerul.
  29. În mijlocul acelor vedenii deșarte și prezicerilor tale mincinoase, ea te va face să cazi printre trupurile necredincioșilor, cărora le-a venit ziua atunci când nedreptatea și-a ajuns culmea.
  30. O voi întoarce oare în teaca ei? La locul unde ai fost făcut, în țara unde te-ai născut, te voi judeca;
  31. Voi vărsa asupra ta mânia Mea; voi sufla asupra ta focul urgiei Mele și te voi da în mâna oamenilor barbari, făuritori ai distrugerii.
  32. Mâncare focului vei fi; sângele tău va curge în mijlocul țării și nici nu se va mai pomeni de tine, că Eu, Domnul, am spus acestea".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro