1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 29

  1. În ziua a douăsprezecea a lunii a zecea din anul al zecelea după robirea lui Ioiachim, a fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  2. "Fiul omului, întoarce-ți fața spre Faraon, regele Egiptului, și proorocește împotriva lui și a tot Egiptul,
  3. Și grăiește și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată Eu sunt împotriva ta, Faraoane, rege al Egiptului, crocodilul cel mare, care stai lungit între râurile tale și zici: "Al meu este râul și eu l-am făcut pentru mine".
  4. Eu însă voi înfige cârligul în fălcile tale și de solzii tăi voi lipi peștii râurilor tale și te voi târî afară din râurile tale, cu tot peștele râurilor tale, care s-a lipit de solzii tăi;
  5. Și te voi arunca în pustiu pe tine și tot peștele din râurile tale și vei cădea în câmpia goală și nu te vor lua, nici te vor ridica; te voi da mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerului.
  6. Și vor ști toți locuitorii Egiptului că Eu sunt Domnul; pentru că ei au fost pentru casa lui Israel toiag de trestie.
  7. Când ei te prindeau, tu te sfărâmai în mâinile lor și tu le sfâșiai toată mâna; iar când ei se sprijineau de tine, tu te rupeai și le zdruncinai coapsele.
  8. De aceea, așa grăiește Domnul Dumnezeu: Iată, Eu voi aduce împotriva ta sabie și voi nimici oamenii și vitele din tine;
  9. Și va ajunge pământul Egiptului pustiu și deșert și vor afla că Eu sunt Domnul. Pentru că el zice: "Al meu este râul și eu l-am făcut".
  10. De aceea, iată Eu vin împotriva fluviilor tale și voi face pământul Egiptului pustiu între pustiurile ce se întind de la Migdol până la Siena și până în hotarele Etiopiei.
  11. Picior de om nu va trece prin el, nici picior de vită nu va trece prin el și nu va locui nimic în el patruzeci de ani.
  12. Voi face pământul Egiptului o pustietate între țările pustiite; și cetățile lui între cetățile pustiite vor fi pustii patruzeci de ani și pe Egipteni îi voi împrăștia printre neamuri și-i voi risipi prin țări".
  13. Așa zice Domnul Dumnezeu: "După trecerea celor patruzeci de ani, voi aduna pe Egipteni dintre neamurile printre care au fost împrăștiați,
  14. Și voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Egiptului și-i voi așeza iarăși în țara Patros, în pământul nașterii lor, și vor fi acolo un regat slab.
  15. Va fi mai slab decât celelalte regate și nu se vor mai înălța peste popoare; îl voi mai micșora, ca să nu mai domnească peste popoare;
  16. Și nu va mai fi de acum înainte pentru casa lui Israel pricină de încredere, ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, că s-a dat de partea Egiptului, și vor cunoaște că Eu sunt Domnul".
  17. În ziua întâi a lunii întâi din anul al douăzeci și șaptelea de la robirea lui Ioiachim, a fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  18. "Fiul omului, Nabucodonosor, regele Babilonului, și-a obosit oștirile sale printr-o muncă grea împotriva Tirului; toate capetele s-au pleșuvit și toți umerii sunt răniți; dar nici pentru el, nici pentru oștirile lui nu este nici o răsplată de la Tir pentru lucrarea pe care a făcut-o împotriva lui.
  19. De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu dau lui Nabucodonosor, regele Babilonului, țara Egiptului, ca să prade bogăția lui și să facă jaf în el; aceasta va fi răsplata oștirilor lui.
  20. Ca răsplată pentru lucrarea pe care a făcut-o Tirului, Eu îi dau țara Egiptului, pentru că acest lucru l-a făcut el pentru Mine, zice Domnul Dumnezeu.
  21. În ziua aceea voi face să crească cornul casei lui Israel și ție-ți voi deschide gura în mijlocul lor și vor ști că Eu sunt Domnul".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro