1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 47

  1. Apoi m-a dus înapoi la ușa templului și iată de sub pragul templului curgea o apă spre răsărit; pentru că templul era cu fata spre răsărit și apa curgea de sub partea dreaptă a templului, pe partea de miazăzi a jertfelnicului.
  2. M-a scos spoi pe partea cea de la miazănoapte și m-a dus pe din afară, împrejur, la poarta care dă spre răsărit și iată apa curgea pe partea dreaptă.
  3. Când bărbatul acela mergea spre răsărit, ținea în mână sfoara și a măsurat o mie de coți; și m-a dus prin apă și apa era până la glezne.
  4. A mai măsurat apoi o mie de coți Și m-a dus prin apă, și apa era până la genunchi. Și a mai măsurat încă o mie de con și apa era până la brâu.
  5. Și a mai măsurat încă o mie de coji și era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apele crescuseră; erau ape de trecut înotând, un fluviu care nu se putea trece.
  6. Atunci mi-a zis bărbatul acela: "Ai văzut, fiul omului?" Și el m-a dus înapoi la malul râului.
  7. Și cârd am venit înapoi, iată pe malurile râului erau mulți arbori pe o parte și pe alta.
  8. și mi-a zis acela: "Această apă curge în partea de răsărit a țării, se va coborî în șes și va intra în mare, și apele ei se vor face sănătoase.
  9. Toată vietatea care mișună acolo pe unde va trece râul, va trăi. Pește va fi foarte mult, pentru că va intra acolo apa aceasta și apele din mare se vor face sănătoase; unde va intra râul acesta, toate vor trăi acolo.
  10. Lângă el vor sta pescarii de la En-Gaddi până la En-Eglaim și își vor arunca mrejele. Vor fi pești de tot soiul, ca cei din Marea cea Mare (Mediterană) și foarte numeroși.
  11. Mlaștinile lui și lacurile lui, care nu se vor face sănătoase, vor rămâne pentru sare.
  12. La râu, pe amândouă laturile lui, vor crește tot felul de arbori care dau hrană. Frunzele lor nu se vor veșteji și fructele din ei nu se vor mai isprăvi. n fiecare lună se vor coace fructe noi, pentru că apa pentru ele vine din locul cel sfânt; fructele lor se vor întrebuința ca hrană, iar frunzele la leacuri".
  13. Așa zice Domnul Dumnezeu: "Iată hotarele pământului pe care-l veți împărți ca moștenire celor douăsprezece seminții ale lui Israel: Iosif va avea două părți.
  14. Și veți stăpâni din el toți deopotrivă, pentru că, ridicându-Mi mâna, M-am jurat să-l dau părinților voștri, de aceea va fi pământul acesta moștenirea voastră.
  15. Iată care sunt hotarele țării acesteia: În partea de miazănoapte de la Marea cea Mare, drumul Hetlonului până la intrarea Hamatului: Țedad,
  16. Berot, Sibraim care e între hotarul Damascului și al Hamatului, Hațer-Hațicon, spre hotarul Hauranului.
  17. Și va fi hotarul de la mare până la Hațar-Enon în hotarul Damascului, având la miazănoapte ținutul Hamat. Aceasta este latura de miazănoapte.
  18. Hotarul de răsărit să-l trageți printre Hauran și Damasc, printre Galaad și țara lui Israel, pe Iordan, de la hotarul de miazănoapte până la marea de răsărit spre Tamar. Aceasta este latura de răsărit.
  19. Iar latura de miazăzi începe spre miazăzi de la Tamar și merge până la apele Meriba la Cadeș, apoi urmează cursul râului până la Marea cea Mare. Aceasta este latura de miazăzi.
  20. Iar hotarul de la apus este Marea cea Mare, de la hotarul de miazăzi până în dreptul Hamatului, Aceasta este latura de la apus.
  21. Și să vă împărțiți între voi țara aceasta, după semințiile lui Israel.
  22. Și s-o împărțiți prin sorți ca moștenire a voastră și a străinilor care vor trăi la voi, care au născut copii între voi; și ei trebuie să se socotească între fiii lui Israel deopotrivă cu locuitorii băștinași. Cu voi să primească și ei la sorți moștenirea lor intre semințiile lui Israel.
  23. În care seminție va trăi străinul, în aceea i se va da și moștenire", zice Domnul Dumnezeu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro