1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 36

  1. "Și tu, fiul omului, proorocește asupra munților lui Israel și spune: "Munții lui Israel, ascultați cuvântul Domnului.
  2. Așa zice Domnul Dumnezeu: Deoarece vrăjmașul grăiește despre voi și zice: "Aha, și înălțimile cele veșnice au ajuns moștenirea noastră",
  3. De aceea proorocește și spune: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Pentru că vă pustiesc, și anume pentru că vă pustiesc și vă înghit din toate părțile, ca să ajungeți moștenirea celorlalte popoare și ați ajuns clevetirea și ocara oamenilor,
  4. De aceea, munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu: Așa grăiește Domnul Dumnezeu către munți și dealuri., către văi și vâlcele, către ruinele pustii și către cetățile părăsite, care au ajuns pradă și ocară celorlalte popoare de primprejur;
  5. De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: În focul zelului Meu am rostit cuvânt împotriva celorlalte popoare și împotriva întregului Edom, care au socotit țara Mea ca moștenire a lor, și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot disprețul sufletului lor, ca să-i jefuiască roadele.
  6. De aceea rostește proorocie asupra țării lui Israel și spune munților și dealurilor, văilor și vâlcelelor: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată Eu am rostit aceasta în zelul urgiei Mele, pentru că voi purtați asupra voastră ocara neamurilor.
  7. De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: Ridicatu-Mi-am mâna cu jurământ, că popoarele care sunt împrejurul vostru vor purta ele singure rușinea lor.
  8. Iar voi, munții lui Israel, veți întinde ramurile voastre și veți aduce roadele voastre poporului Meu Israel; că se apropie venirea lui.
  9. Căci iată Eu Mă întorc spre voi și veți fi lucrați și semănați.
  10. Și voi așeza pe voi mulțime de oameni, toată casa lui Israel. Cetățile vor fi locuite și ruinele zidite din nou.
  11. Voi înmulți la voi oamenii și dobitoacele; se vor prăsi acestea și se vor înmulți și vă voi face să fiți locuiți, ca și mai înainte și vă voi face bine mai mult decât altă dată și veți ști că Eu sunt Domnul.
  12. Voi aduce pe voi oameni, pe poporul Meu Israel și ei te vor stăpâni pe tine, țară, și tu vei fi moștenirea lor și nu-i vei mai lipsi de copiii lor".
  13. Așa zice Domnul Dumnezeu: "Pentru că se zice despre voi: "Tu ești o rară care mănânci oameni și lipsești neamul tău de copiii săi",
  14. De aceea nu vei mai mânca pe oameni și pe poporul tău nu-l vei mai lipsi de copiii săi, zice Domnul Dumnezeu.
  15. Și nu vei mai auzi batjocuri de la popoare și hulă de la neamuri nu vei mai purta pe obrazul tău; pe poporul tău de acum înainte nu-l vei mai lipsi de capii", zice Domnul Dumnezeu.
  16. Fost-a cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  17. "Fiul omului, când casa lui Israel trăia în țara sa, au pângărit-o cu purtarea lor și cu faptele lor; căile lor erau înaintea feței Mele ca necurățenia femeii în timpul regulei ei;
  18. Eu am vărsat asupra lor mânia Mea pentru sângele pe care l-au vărsat în țară și pentru că au întinat-o cu idolii lor.
  19. I-am risipit printre neamuri și au fost împrăștiați prin țările străine; după purtările lor și după faptele lor i-am judecat.
  20. Și au mers la neamurile la care s-au dus și au necinstit numele Meu cel sfânt, încât se zicea despre ei: "Acesta este poporul Domnului, care a ieșit din țara sa".
  21. Am luat aminte la numele Meu cel sfânt, pe care l-a necinstit casa lui Israel printre popoarele la care s-a dus.
  22. Și de aceea spune casei lui Israel: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Aceasta o fac nu pentru voi, casa lui Israel, ci pentru numele Meu cel sfânt pe care l-ați necinstit voi printre neamurile la care ați mers.
  23. Voi sfinți numele Meu cel mare care a fost necinstit la neamurile printre care l-ați necinstit voi, și vor ști neamurile că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când Mă voi sfinți în voi, înaintea ochilor lor.
  24. De aceea vă voi scoate dintre neamuri și din toate țările vă voi aduna și vă voi aduce în pământul vostru.
  25. Și vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăți de toate întinăciunile voastre și de toți idolii voștri vă voi curăți.
  26. Vă voi da inimă nouă și duh nou vă voi da; voi lua din trupul vostru inima cea de piatră și vă voi da inimă de carne.
  27. Pune-voi înăuntrul vostru Duhul Meu și voi face ca să umblați după legile Mele și să păziți și să urmați rânduielile Mele.
  28. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri și veți fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru.
  29. Vă voi scăpa de toate necurățiile voastre și voi chema pâinea și o voi înmulți și nu vă voi lăsa să suferiți de foame.
  30. Voi înmulți fructele în pom și roadele în câmp, ca să nu mai suferiți de acum înainte ocara neamurilor din pricina foametei.
  31. Atunci vă veți aduce aminte de purtările voastre cele rele și de faptele voastre care n-au fost bune și vă veți scârbi de voi înșivă pentru nelegiuirile voastre și pentru ticăloșiile voastre.
  32. Știut să vă fie, că nu pentru voi, zice Domnul Dumnezeu, voi face aceasta. Roșiți și vă rușinați de căile voastre, casa lui Israel!"
  33. Așa zice Domnul Dumnezeu: "În ziua aceea, când vă voi curăți de toate fărădelegile voastre și voi face să fie cetățile locuite, când așezările dărâmate vor fi iarăși zidite,
  34. Și pământul cel pustiit, care în ochii oricărui trecător era o pustietate, va fi lucrat,
  35. Atunci se va zice: "Acest pământ, altă dată pustiit, s-a făcut ca grădina Edenului și cetățile acestea pustiite și dărâmate sunt iarăși întărituri locuite".
  36. Și neamurile care vor rămâne împrejurul vostru, vor ști că Eu, Domnul, zidesc din nou cele ruinate și sădesc cele pustiite. Eu, Domnul, am zis și fac".
  37. Așa grăiește Domnul Dumnezeu: "Iată încă și pentru aceasta voi lăsa casa lui Israel să Mă caute; îi voi înmulți pe oamenii săi ca pe o turmă.
  38. Cum sunt de multe oile de jertfă în Ierusalim, în timpul sărbătorilor, așa vor fi pline de oameni cetățile pustiite, și vor ști că Eu sunt Domnul".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro