1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 23

  1. Și a fost iarăși cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  2. "Fiul omului, au fost odată două femei, fiicele unei mame;
  3. Și acestea s-au desfrânat în tinerețea lor, s-au desfrânat în Egipt. Acolo sânul lor a fost atins și trupul lor feciorelnic acolo a fost pângărit.
  4. Numele lor erau: al celei mai mari Ohola și al surorii ei Oholiba. Ele erau ale Mele și au născut fii și fiice. Ohola este Samaria și Oholiba este Ierusalimul.
  5. Ohola a început să-Mi fie necredincioasă și s-a aprins după amanții ei, după Asirieni, vecinii săi,
  6. Dregători și căpetenii de cetăți, toți tineri și frumoși, îmbrăcați în purpură și călăreți iscusiți.
  7. Ea și-a făcut plăcerile cu aceia, care erau fruntașii Asirienilor, și cu toți aceia după care înnebunea, spurcându-se cu toți idolii lor.
  8. Dar ea n-a încetat a se desfrâna și cu Egiptenii, căci aceștia dormiseră cu ea în tinerețile ei, atinseseră sânul ei fecioresc și își vărsaseră desfrânarea lor peste dânsa.
  9. De aceea am dat-o și în mâna amanților ei, în mâinile Asirienilor, după care înnebunea.
  10. Aceștia au dezvelit rușinea ei și au luat pe fiii ei și pe fiicele ei, iar pe ea au ucis-o cu sabia. Și a ajuns ea de ocară între femei, după ce a fost osândită.
  11. Sora ei, Oholiba, a văzut aceasta și a fost și mai stricată în poftele sale și desfrânările ei au întrecut pe ale surorii sale.
  12. Ea s-a aprins după fiii lui Asur, vecinii ei, după dregători și căpetenii de cetăți, toți tineri aleși, îmbrăcați frumos și călăreți iscusiți.
  13. Am văzut deci că s-a pângărit și aceasta; ca și sora sa, urmând amândouă aceeași cale.
  14. Dar aceasta a mers și mai departe cu desfrânarea, pentru că văzând zugrăvite pe pereți chipuri de bărbați, chipuri de caldei, zugrăviți cu vopsele,
  15. Încinși peste mijloc cu centuri și pe cap cu turbane largi, având înfățișarea de mari viteji, după felul Babilonenilor, a căror patrie este țara Caldeilor,
  16. Ea s-a aprins după ei la cea dintâi privire a lor și a trimis soli la ei, în Caldeea.
  17. Și au venit fiii Babilonului la aceasta, în palatul ei de desfrânare, și au pângărit-o cu desfrânările lor și ea s-a pângărit cu ei și apoi sufletul său s-a depărtat de ei.
  18. Iar când ea s-a dedat pe față la desfrânările sale și și-a descoperit goliciunea sa, atunci s-a depărtat inima Mea și de ea, cum se depărtase inima Mea și de sora ei;
  19. Căci ea a sporit desfrânările sale, aducându-și aminte de zilele tinereții sale, când se desfrânase în țara Egiptului;
  20. Și s-a aprins după amanții ei, cei cu trup ca de măgar și cu înfierbântarea ca de armăsar.
  21. Și așa ți-ai adus tu aminte de desfrânarea din tinerețile tale, când Egiptenii îți strângeau sânii feciorelnici ai pieptului tău.
  22. De aceea, Oholiba, așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu voi ațâța împotriva ta pe amanții tăi de. care s-a dezgustat sufletul tău și-i voi aduce împotriva ta din toate părțile.
  23. Voi aduce pe fiii Babilonului și pe toți Caldeii: din Pecod, din Șoa și din Coa și, împreună cu ei, pe toți Asirienii, tineri frumoși, căpetenii de provincii, căpetenii de cetăți, slujitori și oameni vestiți; toți călăreți iscusiți.
  24. Și vor veni împotriva ta cu arme, cu cai și cu căruțe și cu mulțime de popor și te vor înconjura din toate părțile, cu sulițe, cu săbii și cu scuturi; și te voi da lor spre judecată, și cu judecata lor te vor judeca.
  25. Și voi întoarce zelul Meu împotriva ta, și ei se vor purta cu tine cu urgie; îți vor tăia nasul și urechile, iar celelalte ale tale vor cădea de sabie. Lua-vor pe fiii și pe fiicele tale, iar celelalte ale tale de foc vor fi mâncate.
  26. Vor lua de pe tine hainele tale, vor smulge gătelile tale,
  27. Și voi pune capăt desfrânărilor tale și destrăbălărilor tale aduse din țara Egiptului, iar tu nu-ți vei mai întoarce ochii spre ei și de Egipt nu-ți vei mai aminti,
  28. Că așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, te dau în mâinile acelora pe care i-ai urât, în mâinile acelora de la care s-a întors sufletul tău.
  29. Aceia se vor purta cu tine crud și-ți vor lua tot ce ai dobândit cu osteneală; te vor lăsa goală, cu totul goală, și descoperită va fi goliciunea ta cea rușinoasă și desfrânarea ta și pângărirea.
  30. Acestea ți se vor face pentru desfrânarea ta cu popoarele, cu idolii cu care te-ai pângărit.
  31. Ai mers pe calea surorii tale și de aceea îți voi da în mână și paharul ei.
  32. Așa zice Domnul Dumnezeu: Vei bea paharul surorii tale, cel adânc și larg, și vei ajunge de râs și de batjocură, căci este mare paharul acesta.
  33. Cuprinsă vei fi de beție și de amărăciune, că acesta este paharul groazei și al pustiirii, paharul surorii tale, Samaria.
  34. Și tu îl vei bea, îl vei goli și cioburile lui le vei roade și-ți vei sfâșia pieptul; că Eu am spus aceasta, zice Domnul Dumnezeu.
  35. De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că M-ai uitat și te-ai întors de la Mine, de aceea suferă și tu pentru nelegiuirea ta și pentru desfrânarea ta".
  36. Zis-a Domnul către mine: "Fiul omului, vrei tu să judeci pe Ohola și pe Oholiba? Spune-le ticăloșiile lor!
  37. Căci ele s-au desfrânat și pe mâinile lor au sânge; s-au desfrânat cu idolii lor, și pe fiii lor, care Mi i-au născut, i-au trecut prin foc, ca să le fie de mâncare.
  38. Iată ce Mi-au mai făcut ele: Au pângărit locașul Meu cel sfânt în aceeași zi și zilele Mele de odihnă le-au călcat;
  39. Pentru că atunci când ele au junghiat copiii lor pentru idolii lor, în aceeași zi au venit în locașul Meu cel sfânt ca să-l pângărească; iată cum s-au purtat ele în locașul Meu!
  40. Afară de aceasta, ele umblau după oameni veniți de departe; trimiteau la ei soli și ei veneau. Pentru ei te-ai îmbăiat, ți-ai făcut ochii cu dresuri și te-ai gătit cu podoabe.
  41. Te-ai așezat pe pat luxos, în fața căruia era gătită o masă pe care tu ai pus tămâia Mea și untdelemnul Meu.
  42. Și răsunau strigătele de veselie ale mulțimii nepăsătoare, din pricina gloatei de oameni aduși din pustiu; și ei au pus brățări la mâinile femeilor și coroane mărețe pe capetele lor.
  43. Atunci am zis despre cea îmbătrânită în desfrânări: Acum vor sfârși desfrânările ei o dată cu ea.
  44. Și au venit la ea ca la o desfrânată; așa veneau la aceste femei desfrânate, adică la Ohola și la Oholiba.
  45. Dar bărbați înțelepți le vor judeca și le or osândi cu osânda desfrânatelor și cu osânda celor ce varsă sânge, pentru că ele sunt niște desfrânate și mâinile lor sunt însângerate.
  46. Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Să se adune împotriva lor mulțimea și să le dea urgiei și jafului.
  47. Mulțimea le va ucide cu pietre și le va tăia cu săbiile; vor omorî pe fiii lor și pe fiicele lor și casele lor le vor arde cu foc.
  48. Așa voi pune capăt desfrânării în țara aceasta și toate femeile vor lua învățătură și nu vor mai face lucruri rușinoase ca ele.
  49. Nelegiuirea voastră va cădea asupra voastră, și veți purta greutatea păcatelor voastre de închinare la idoli, și veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro